Schikken

Hier kunt u de stapelvolgorde van een geselecteerd object wijzigen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Schikken (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open het contextmenu en kies Schikken (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Kies Vorm - Schikken (LibreOffice Draw).

Pictogram Schikken

Schikken


Onderliggende objecten selecteren

Vooraan

Plaatst het geselecteerde object boven in de stapelvolgorde, zodat het object zich vóór de andere objecten bevindt.

Naar voren

Hiermee verplaatst u het geselecteerde object één niveau omhoog, zodat het object zich hoger in de stapelvolgorde bevindt.

Naar achteren

Hiermee verplaatst u het geselecteerde object één niveau omlaag, zodat het object zich lager in de stapelvolgorde bevindt.

Achteraan

Plaatst het geselecteerde object achter in de stapelvolgorde, zodat het object zich achter de andere objecten bevindt.

Vóór het object

Met deze opdracht wijzigt u de stapelvolgorde door het geselecteerde object vóór het door u opgegeven object te plaatsen. De schermlocatie van het geselecteerde object blijft ongewijzigd.

Achter het object

Met deze opdracht wijzigt u de stapelvolgorde door het geselecteerde object achter het door u opgegeven object te plaatsen. De schermlocatie van het geselecteerde object blijft ongewijzigd.

Verwisselen

Met deze opdracht wordt de stapelvolgorde van de geselecteerde objecten omgekeerd.

Help ons, alstublieft!