Afmetingen

Hier kunt u de instellingen voor de lengte, maateenheid en hulplijnen van de geselecteerde maatlijn wijzigen.

Notitiepictogram

Als u de lijn- of pijlstijl van een maatlijn wilt wijzigen, kiest u Opmaak - Lijn.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open het contextmenu van een maatlijn en kies Afmetingen.

Klik op het pictogram Maatlijn op de werkbalk Lijnen en pijlen.

Pictogram Dimensielijn

Maatlijn


Een maatlijn wordt steeds toegevoegd op de laag genaamd Maatlijnen. Als u deze laag als onzichtbaar heeft ingesteld, ziet u de maatlijn niet zien in uw tekening.

Lijn

Hier kunt u de afstandsinstellingen van de maatlijn en de hulplijnen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de basislijn opgeven.

Lijnafstand

De waarde in dit vak bepaalt de afstand tussen de maatlijn en de basislijn (lijnafstand = 0).

Uitstekend gedeelte hulplijn

De waarde in dit vak definieert de lengte van de linker- en rechterhulplijn vanaf de basislijn (lijnafstand = 0). Bij een positieve waarde steken de hulplijnen boven de basislijn uit, en bij een negatieve waarde onder de basislijn.

Afstand hulplijnen

De waarde in dit vak definieert de lengte van de rechter- en linkerhulplijn vanaf de maatlijn. Bij een positieve waarde steken de hulplijnen boven de maatlijn uit, en bij een negatieve waarde onder de maatlijn.

Linkerhulplijn

De waarde in dit vak definieert de lengte van de linkerhulplijn vanaf de maatlijn. Bij een positieve waarde steekt de hulplijn onder de maatlijn uit, en bij een negatieve waarde boven de maatlijn.

Rechterhulplijn

De waarde in dit vak definieert de lengte van de rechterhulplijn vanaf de maatlijn. Bij een positieve waarde steekt de hulplijn onder de maatlijn uit, en bij een negatieve waarde boven de maatlijn.

Maatlijn onder het object

Als u dit selectievakje inschakelt, worden de instellingen die in het groepsvak Lijn zijn opgegeven, omgekeerd.

Cijfers achter de komma

De waarde in dit vak bepaalt hoeveel decimalen worden gebruikt voor de weergave van lijneigenschappen.

Legenda

Hier kunt u instellingen voor de maatlijntekst opgeven.

Tekstpositie

Hier definieert u de positie van de maatlijntekst ten opzichte van de maatlijn en de hulplijnen.

Waarschuwingspictogram

U kunt de Tekstpositie alleen instellen als de selectievakjes Automatisch verticaal en Automatisch horizontaal zijn uitgeschakeld.


Automatisch verticaal

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt automatisch de optimale verticale positie voor de maatlijntekst bepaald.

Automatisch horizontaal

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt automatisch de optimale horizontale positie voor de maatlijntekst bepaald.

Maateenheden weergeven

Schakel dit selectievakje in als u de maateenheid op de maatlijn wilt weergeven. U kunt de gewenste maateenheid in de lijst selecteren.

Parallel met lijn

Toont de tekst parallel met de maatlijn of loodrecht op de maatlijn.

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Help ons, alstublieft!