Diamodel wijzigen

Toont het dialoogvenster Beschikbare diamodellen, waar u een lay-out voor de actieve dia kunt kiezen. Alle objecten in de design van de dia worden achter de objecten in de huidige dia geplaatst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Dia - Diamodel wisselen


Dialoogvenster Dia-ontwerp

Dia-ontwerp

Toont de dia-ontwerpen die u op uw dia kunt toepassen. Selecteer een ontwerp en klik op OK om het op de huidige dia toe te passen.

Achtergrondpagina wisselen

Voegt de achtergrond van het geselecteerde dia-ontwerp toe aan alle dia's in uw document.

Niet-gebruikte achtergronden verwijderen

Markeer dit vakje om alle achtergrondpagina's en presentatie-opmaken die niet meer refereren aan uw document te verwijderen.

Laden

Toont het dialoogvenster Diamodel laden, waar u extra designs voor dia's kunt selectern.

Help ons, alstublieft!