Om toegang te krijgen tot deze functie..


Dialoogvenster Dia-ontwerp

Dia-ontwerp

Toont de dia-ontwerpen die u op uw dia kunt toepassen. Selecteer een ontwerp en klik op OK om het op de huidige dia toe te passen.

Achtergrondpagina wisselen

Voegt de achtergrond van het geselecteerde dia-ontwerp toe aan alle dia's in uw document.

Niet-gebruikte achtergronden verwijderen

Markeer dit vakje om alle achtergrondpagina's en presentatie-opmaken die niet meer refereren aan uw document te verwijderen.

Laden

Help ons, alstublieft!