Paginanummer

Voegt het paginanummer in de huidige dia of pagina in. Als u een paginanummer aan elke dia wilt toevoegen, kiest u Beeld - Diamodel en voeg het paginanummerveld in. Als u de getalopmaak wilt wijzigen, kiest u - Eigenschappen - Pagina (tabblad) en selecteer vervolgens een indeling in de lijst in het gebied Lay-outinstellingen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Velden - Paginanummer.


Help ons, alstublieft!