Tijd (variabel)

Voegt de huidige tijd in als een variabele die wordt vernieuwd zodra u het document opent en weergeeft.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Velden - Tijd (variabel).


Wilt u een ingevoegd veld in uw dia bewerken, dan dubbelklikt u op het veld, plaatst u de cursor vóór het eerste teken in het veld en kiest u Bewerken - Velden.

Help ons, alstublieft!