Tijd (vast)

Voegt de huidige tijd in als tekst in het document. De tijd zal niet worden vernieuwd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Velden - Tijd (vast).


Wilt u een ingevoegd veld in uw dia bewerken, dan dubbelklikt u op het veld, plaatst u de cursor vóór het eerste teken in het veld en kiest u Bewerken - Velden.

Help ons, alstublieft!