Datum (variabel)

Voegt de huidige datum als een variabel veld in uw dia in. De datum wordt niet automatisch bijgewerkt als u het bestand opnieuw laadt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Velden - Datum (variabel).


Wilt u een ingevoegd veld in uw dia bewerken, dan dubbelklikt u op het veld, plaatst u de cursor vóór het eerste teken in het veld en kiest u Bewerken - Velden.

Help ons, alstublieft!