Overzichtsdia

Maakt een nieuwe dia die een ongeordende lijst met bevat van de titels van de dia's die volgen op de geselecteerde dia. De samenvattingsdia wordt ingevoegd achter de laatste dia.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Overzichtsdia.


Help ons, alstublieft!