Overzichtsdia

Gebruik deze opdracht om een nieuwe dia te maken met een lijst van de titels van de dia’s die volgen op de geselecteerde dia. De overzichtsdia wordt na de laatste dia ingevoegd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Overzichtsdia.


Help ons, alstublieft!