Tabel

Voegt een nieuwe tabel in op de huidige dia of pagina.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Tabel

Klik op de werkbalk Invoegen op

Pictogram Tabel invoegen

Tabel


Help ons, alstublieft!