Kolommen

Voegt een nieuwe kolom in, links van de actieve cel. Het aantal in te voegen kolommen komt overeen met het aantal geselecteerde kolommen. De bestaande kolommen worden naar rechts verplaatst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Kolommen in het contextmenu van een cel


Help ons, alstublieft!