Rijen

Voegt een nieuwe rij in boven de actieve cel. Het in te voegen aantal rijen komt overeen met het aantal geselecteerde rijen. De bestaande rijen worden naar beneden verplaatst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Rijen in het contextmenu van een cel


Help ons, alstublieft!