Vangen aan Punt/Lijn

Voegt een vangpunt of vanglijn in (ook wel richtlijn genoemd) waarmee u objecten snel kunt uitlijnen. Vangpunten en vanglijnen verschijnen niet in afgedrukte uitvoer.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Vangpunt/lijn (alleen LibreOffice Draw).

Open een contextmenu en kies Vangpunt/-lijn invoegen


tip

U kunt ook vanglijnen van de linialen slepen en deze op de pagina neerzetten. Als u een vanglijn wilt verwijderen, sleept u deze terug naar de liniaal.


Wanneer u een object in de buurt van een vangpunt of vanglijn tekent of plaatst, wordt het object hieraan gevangen.

Kies in het dialoogvenster Opties om het vangbereik in te stellen.

Dialoogvenster Vangobject

Positie

Hier kunt u de positie van een geselecteerd vangpunt of een geselecteerde vanglijn ten opzichte van de linkerbovenhoek van de pagina instellen.

note

U kunt een vangpunt of vanglijn ook verplaatsen door middel van slepen.


X-as

Definieer hier de gewenste hoeveelheid ruimte tussen het vangpunt of de vanglijn enerzijds en de linkerrand van de pagina anderzijds.

Y-as

Bepaal hoeveel ruimte er moet zijn tussen het vangpunt of de vanglijn, en de bovenrand van de pagina.

Type

Hier geeft u op welk type vangobject u wilt invoegen.

Punt

Een vangpunt invoegen.

Verticaal

Selecteer deze optie als u een verticale vanglijn wilt invoegen.

Horizontaal

Selecteer deze optie als u een horizontale vanglijn wilt invoegen.

Help ons, alstublieft!