Overzicht

Hiermee kunt u naar de overzichtsweergave overschakelen waar u dia's opnieuw kunt schikken en diatitels en -koppen kunt bewerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Overzichtsweergave.


Voor diatitels bevat de werkbalk Tekstopmaak heeft de volgende pictogrammen:Hoger niveau, Lager niveau, Omhoog en Omlaag. Wilt u de volgorde van de diatitels met het toetsenbord veranderen, dan zet u de cursor aan het begin van een titel en drukt u op de Tab -toets om de titel één niveau lager in de hiërarchie te zetten. Druk op Shift+Tab om de titel één niveau hoger te zetten.

Het eerste niveau van de Overzichtsmodus komt overeen met de diatitels, en de lagere niveaus komen overeen met de koppen op de dia's.

Help ons, alstublieft!