Presentatie

Veelgebruikte opdrachten voor dia's.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Werkbalken - Presentatie


Dia

Voegt een dia in na de momenteel geselecteerde dia.

Dia-layout

Opent een submenu met dia-layouts.

Change Slide Master

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Dia dupliceren

Gebruik deze opdracht om een kopie van de huidige pagina te creëren. De op deze wijze gedupliceerde pagina wordt als een nieuwe pagina direct na het origineel ingevoegd.

Dia uitbreiden

Gebruik deze opdracht om een nieuwe dia te maken van alle overzichtspunten op het hoogste niveau (de tekst op het niveau onder titels in de overzichtsstructuur) in de geselecteerde dia. De overzichtstekst wordt de titel van de nieuwe dia. Overzichtspunten onder het hoogste niveau op de originele dia komen op de nieuwe dia één niveau hoger te staan.

Presentatie

Starts your slide show.

Help ons, alstublieft!