Overlappen

Deze functie maakt het u mogelijk twee geselecteerde gesloten tekenobjecten in een gedefinieerd aantal stappen in elkaar over te laten gaan.

LibreOffice tekent een reeks tussenvormen tussen twee objecten en groepeert het resultaat.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Vorm - Vormovergang (alleen LibreOffice Draw).


Instellingen

In dit gedeelte stelt u de opties in voor het overlappingseffect van twee tekenobjecten naar één groep object.

Stapgrootte

Specificeer het aantal stappen om beide objecten te laten overlappen in dit waardevak.

Attributen

Past vervagen toe op de lijn en vullen eigenschappen van de geselecteerde objecten.Bijvoorbeeld, als de geselecteerde objecten gevuld zijn met verschillende kleuren, wordt er een kleurenovergang van de ene kleur naar de andere toegepast.

Identieke afdrukstand

Past een vloeiende vormovergang tussen de geselecteerde objecten toe.

Help ons, alstublieft!