Dupliceren

Met deze opdracht kunt u een of meer kopieën van een geselecteerd object maken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Dupliceren.

Shift+F3


Dialoogvenster Dupliceren

Objecten dupliceren

Exemplaren

Geef in dit vak op hoeveel kopieën u wilt maken.

Waarden uit selectie overnemen

Pictogram Waardes

Als u op deze knop klikt, worden de hoogte- en breedtewaarde van het geselecteerde object respectievelijk in de vakken X-as en Y-as ingevoerd, en de opvulkleur van het object in het vak Begin. De draaihoek van het geselecteerde object wordt niet ingevoerd.

Plaatsing

Hier kunt u de positie en rotatie van de kopie ten opzichte van het geselecteerde object instellen.

X-as

Voer de horizontale afstand in tussen het middelpunt van het geselecteerde object en het middelpunt van de kopie. Positieve waarden verschuiven het gekopieerde object naar rechts, en negatieve waarden verschuiven het gekopieerde object naar links.

Y-as

Voer de verticale afstand in tussen het middelpunt van het geselecteerde object en het middelpunt van de kopie. Met een positieve waarde wordt de kopie omhoog verschoven, en met een negatieve waarde omlaag.

Draaihoek

Voer de gewenste hoek (0 tot en met 359 graden) in waarmee u de kopie wilt roteren. Met een positieve waarde wordt de kopie rechtsom gedraaid, en met een negatieve waarde linksom.

Uitbreiding

Hier kunt u de afmetingen van de kopie instellen.

Breedte

Geef op met hoeveel u de breedte van het gekopieerde object breder of smaller wilt maken.

Hoogte

Geef op met hoeveel u de hoogte van het gekopieerde object wilt verhogen of verlagen.

Kleuren

Hier kunt u de kleuren voor het geselecteerde object en de kopie opgeven. Als u meerdere kopieën maakt, geeft u met deze kleuren het begin- en eindpunt van een kleurovergang op.

Starten

Kies een kleur voor het geselecteerde object.

Einde

Kies een kleur voor het gekopieerde object. Als u meerdere kopieën maakt, wordt deze kleur op de laatste kopie toegepast.

Standaard

Herstelt de waarden die zichtbaar zijn in het dialoogvenster naar de standaardwaarden.

warning

Er verschijnt geen bevestiging voordat de standaardwaarden opnieuw worden geladen.


Help ons, alstublieft!