Tekst

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstopmaak kunt kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Tekst.


Vet

Maakt de geselecteerde tekst vet. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord vet gemaakt. Als de selectie of het woord al vet is, wordt de opmaak verwijderd.

Cursief

Maakt de geselecteerde tekst cursief. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord cursief gemaakt. Als de selectie of het woord al cursief is, wordt de opmaak verwijderd.

Enkel

Onderstreept de geselecteerde tekst met een enkele lijn.

Dubbel

Onderstreept de geselecteerde tekst met twee lijnen.

Doorhalen

Trekt een lijn door de geselecteerde tekst of, als de cursor binnen een woord staat, het gehele woord.

Lijn boven

Lijnt over de geselecteerde tekst of verwijdert deze. Als de cursor niet in een woord staat, wordt de nieuwe tekst die u invoert, overlijnd.

Superscript

Verkleint de tekengrootte van de geselecteerde tekst en verheft de tekst boven de basislijn.

Subscript

Verkleint de tekengrootte van de geselecteerde tekst en plaatst de tekst onder de basislijn.

Schaduw

Voegt een schaduw toe aan de geselecteerde karakters dat rechtsonder neerslaat.

Overzicht

Toont de omranding van de geselecteerde tekens. Dit effect werkt niet met elk lettertype.

HOOFDLETTERS

Verandert de geselecteerde kleine letters in hoofdletters.

kleine letters

Verandert de geselecteerde hoofdletters in kleine letters.

Hoofdletters/kleine letters wisselen

Wisselt de lettersoort van de geselecteerde tekens tussen; eerste letter van zin met hoofdletter, alle letters hoofdletters en alle letters kleine letters.

Eerste letter van zin is een hoofdletter

Verandert de eerste letter van de geselecteerde tekens in een hoofdletter.

Elk woord begint met hoofdletter

Verandert het eerste teken van elk geselecteerd woord in een hoofdletter.

Hoofdletters worden kleine letters en kleine letters worden hoofdletters

Voor alle letters van geselecteerde tekst worden hoofdletters kleine letters en kleine letters worden hoofdletters.

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Halve breedte

Wijzigt de geselecteerde Aziatische tekens in tekens van halve breedte.

Volledige breedte

Wijzigt de geselecteerde Aziatische tekens in tekens van volledige breedte.

Hiragana

Wijzigt de geselecteerde Aziatische tekens in Hiragana-tekens.

Katakana

Wijzigt de geselecteerde Aziatische tekens in Katakana-tekens.

Help ons, alstublieft!