Afstand

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstafstand kunt kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Afstand.


Enkel

Past een afstand van één regel op de huidige alinea toe. Dit is de standaardinstelling.

Pictogram Regelafstand 1

Regelafstand 1

1,15 regel

Stelt de regelafstand in op 1,15 regel.

Pictogram Regelafstand 1.15

Regelafstand 1.15

Anderhalf

Stelt de regelafstand in op 1,5 regel.

Pictogram Regelafstand 1.5

Regelafstand 1.5

Dubbel

Stelt de regelafstand in op twee regels.

Pictogram Regelafstand 2

Regelafstand 2

Alinea-afstand vergroten

De alinea-afstand boven de geselecteerde alinea vergroten.

Pictogram Alinea-afstand vergroten

Alinea-afstand vergroten

Alinea-afstand verkleinen

De alinea-afstand boven de geselecteerde alinea verkleinen.

Pictogram Alinea-afstand verkleinen

Alinea-afstand verkleinen

Inspringing vergroten

Vergroot de linkerinspringing van de huidige alinea- of celinhoud en stelt deze in op de volgende standaard tabpositie. Als er meerdere alinea's zijn geselecteerd, wordt de inspringing van alle geselecteerde alinea's vergroot.

Pictogram Inspringing vergroten

Inspringing vergroten

Inspringing verkleinen

Verkleint de linker inspringing van de huidige alinea of celinhoud en stelt deze in op de vorige standaardtabpositie. Als er meerdere alinea's zijn geselecteerd, wordt de inspringing van alle geselecteerde alinea's verkleind.

Pictogram Inspringing verkleinen

Inspringing verkleinen

Help ons, alstublieft!