Afstand

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstafstand kunt kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Afstand.


Regelafstand: 1

Past een afstand van één regel op de huidige alinea toe. Dit is de standaardinstelling.

Regelafstand: 1,5

Stelt de regelafstand in op 1,5 regel.

Regelafstand: 2

Stelt de regelafstand in op twee regels.

Alinea-afstand vergroten

De alinea-afstand boven de geselecteerde alinea vergroten.

Alinea-afstand verkleinen

De alinea-afstand boven de geselecteerde alinea verkleinen.

Inspringing vergroten

Vergroot de linkerinspringing van de huidige alinea- of celinhoud en stelt deze in op de volgende standaard tabpositie. Als er meerdere alinea's zijn geselecteerd, wordt de inspringing van alle geselecteerde alinea's vergroot.

Inspringing verkleinen

Verkleint de linkerinspringing van de huidige alinea- of celinhoud en stelt deze in op de volgende standaard tabpositie. Als er meerdere alinea's zijn geselecteerd, wordt de inspringing van alle geselecteerde alinea's verkleint.

Help ons, alstublieft!