Beveiligingsopties en -waarschuwingen

Zet veiligheidsgerelateerde opties en waarschuwingen over verborgen informatie in documenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik op de knop Opties op het tabblad Beveiliging.


Het dialoogvenster Beveiligingsopties en -waarschuwingen bevat de volgende besturingselementen:

Bij opslaan of verzenden

Selecteer deze optie als er een waarschuwingsvenster moet verschijnen wanneer u een document probeert op te slaan of te verzenden dat bijgehouden wijzigingen, versies of notities bevat.

Bij afdrukken

Selecteer deze optie als er een waarschuwingsvenster moet verschijnen wanneer u een document probeert af te drukken dat bijgehouden wijzigingen of notities bevat.

Bij ondertekenen

Selecteer deze optie als er een waarschuwingsvenster moet verschijnen wanneer u probeert een document te tekenen dat bijgehouden wijzigingen, versies, velden, verwijzingen naar andere bronnen (bijvoorbeeld gekoppelde secties of afbeeldingen) of notities bevat.

Bij maken van PDF-bestanden

Selecteer deze optie als er een waarschuwingsvenster moet verschijnen, wanneer u probeert een document in PDF-indeling te exporteren dat bijgehouden wijzigingen of notities in Writer weergeeft.

Persoonlijke informatie verwijderen bij opslaan

Selecteer om altijd gebruikersgegevens te verwijderen uit bestandseigenschappen, opmerkingen en bijgehouden wijzigingen. De namen van auteurs in opmerkingen en wijzigingen worden vervangen door generieke waarden als "Schrijver1", "Schrijver2" enzovoort. Tijdwaarden worden ook teruggezet naar een enkele standaardwaarde. Als deze optie niet is geselecteerd, kunt u de persoonlijke informatie voor het huidige document nog steeds verwijderen met de knop Eigenschappen herstellen op Bestand - Eigenschappen - Algemeen.

Wachtwoordbeveiliging aanraden bij opslaan

Selecteer deze optie om aan te geven dat de optie Met wachtwoord opslaan standaard geselecteerd moet zijn in dialoogvensters voor bestandsopslag. Hef de selectie van deze optie op om bestanden standaard zonder wachtwoord op te slaan.

-klik vereist voor het volgen van hyperlinks

Als ingeschakeld, moet u de toets ingedrukt houden terwijl u op een hyperlink klikt om de koppeling te openen. Als niet ingeschakeld, een gewone klik opent de hyperlink.

Blokkeer alle verwijzingen, in documenten, die niet in de vertrouwde locaties voorkomen (zie Macro Veiligheid)

Blokkeert het gebruik van gekoppelde afbeeldingen die niet op vertrouwde locaties zijn gedefinieerd op het tabblad Vertrouwde bronnenvan het dialoogvenster Macrobeveiliging. Dit kan de beveiliging verhogen als u met documenten werkt uit onbetrouwbare bronnen (bijvoorbeeld internet) en zich zorgen maakt over de kwetsbaarheden in software voor beeldverwerking. Het blokkeren van het gebruik van koppelingen betekent dat afbeeldingen niet in vertrouwde documenten worden geladen, alleen een tijdelijke aanduidingsframe is zichtbaar.

Help ons, alstublieft!