Betrouwbare bronnen

Specificeert de instellingen voor macrobeveiliging voor betrouwbare certificaten en bestandslocaties.

Vertrouwde certificaten

Toont de betrouwbare certificaten.

Weergave

Opent het dialoogvenster Certificaat weergeven voor het geselecteerde certificaat.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde certificaat uit de lijst met betrouwbare certificaten.

Betrouwbare bestandslocaties

Documentmacro's worden alleen uitgevoerd als zij zijn geopend vanuit één van de volgende lokaties.

Toevoegen

Opent een dialoogvenster voor mapselectie. Selecteer een map van waaruit alle macro's kunnen worden uitgevoerd.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde map uit de lijst met betrouwbare bestandslocaties.

Help ons, alstublieft!