Beveiligingsniveau

Selecteer één van de vier opties voor het niveau van macrobeveiliging. De opties verschillen afhankelijk van het beveiligingsniveau. Macro's die uitgevoerd kunnen worden bij een hoger beveiligingsniveau, kunnen ook op alle lagere niveaus uitgevoerd worden.

Zeer hoog

Alleen macro's uit betrouwbare bestandslocaties kunnen worden uitgevoerd. Alle andere macro's, ongeacht of deze zijn ondertekend, worden uitgeschakeld.

U kunt op het tabblad Betrouwbare bronnen betrouwbare bestandslocaties instellen. Alle macro's die van een betrouwbare bestandslocatie afkomstig zijn, kunnen worden uitgevoerd.

Hoog

Alleen macro's van vertrouwde bronnen en ondertekende macro's (van elke bron) mogen worden uitgevoerd. Macro's die niet afkomstig zijn van een vertrouwde bron en niet zijn ondertekend, worden uitgeschakeld.

Op het tabblad Betrouwbare bronnen kunt u deze bronnen instellen. Alleen macro's met een digitale handtekening uit betrouwbare bronnen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen alle macro's die van een betrouwbare bestandslocatie afkomstig zijn, worden uitgevoerd.

Gemiddeld

Er is bevestiging vereist voordat macro's uit onbekende bronnen uitgevoerd worden.

Op het tabblad Betrouwbare bronnen kunt u deze bronnen instellen. Macro's met een digitale handtekening uit betrouwbare bronnen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen alle macro's die van een betrouwbare bestandslocatie afkomstig zijn, worden uitgevoerd. Voor alle andere macro's is uw bevestiging vereist.

Laag (niet aanbevolen)

Alle macro's worden zonder bevestiging uitgevoerd. Gebruik deze instelling alleen als u zeker weet dat alle documenten die geopend worden, veilig zijn.

Een macro kan zo ingesteld zijn dat deze automatisch start en een macro kan mogelijk schadelijke acties uitvoeren, zoals het verwijderen of hernoemen van bestanden. Het is raadzaam deze instelling uit te schakelen wanneer u documenten van andere auteurs opent.

Help ons, alstublieft!