Geavanceerd

Hiermee geeft u de opties op om Java-toepassingen in LibreOffice, met inbegrip van Java Runtime Environment (JRE) te gebruiken. Het regelt ook het gebruik van experimentele (instabiele) functies zoals macro-opname.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Geavanceerd.


Afbeelding van dialoogvenster Opties - Geavanceerd

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Java-opties

note

De huidige lijst met LibreOffice-modules en bronnen die afhankelijk zijn van Java is beschikbaar in de wiki.


Een Java runtime environment gebruiken

Maakt het mogelijk Java-toepassingen uit te voeren in LibreOffice. Als een Java-toepassing probeert toegang te krijgen tot uw harde schijf, opent een prompt.

Java runtime environment (JRE) gevonden op systeem:

Selecteer de JRE die u wilt gebruiken. Op sommige systemen moet u enige tijd wachten totdat de lijst wordt weergegeven. Op sommige systemen moet u LibreOffice opnieuw starten om uw gewijzigde instellingen te gebruiken. Het pad naar de JRE wordt onder de keuzelijst weergegeven.

U kunt de standaard JRE van het besturingssysteem opheffen met een van de volgende alternatieven:

Toevoegen

Met deze knop kunt u een pad toevoegen aan de basismap van een JRE op uw computer. Het pad wordt in het volgende dialoogvenster ingesteld.

Parameters

Met deze knop opent u het dialoogvenster Java-startparameters.

Klassepad

Opent het dialoogvenster Klassepad.

Optionele functies

Zet experimentele functies aan

Zet functies aan die nog niet zijn voltooid zijn of bekende fouten kunnen bevatten. De lijst van deze functies is per versie verschillend of kan zelfs leeg zijn.

Het opnemen van macro's (beperkt) mogelijk maken

Maakt het mogelijk macro's op te nemen, zodat het menu-item Extra - Macro's - Macro opnemen beschikbaar zal zijn.

Expert configuratie

Opent het dialoogvenster Expert configuratie voor geavanceerde instellingen en configuratie van LibreOffice.

Help ons, alstublieft!