Gedetailleerde berekeningsinstellingen

Stelt de regels in voor conversie van tekenreekswaarden naar numerieke waarden, tekenreekswaarden naar celverwijzingen en tekenreekswaarden naar datum- en tijdwaarden. Dit beĆÆnvloedt ingebouwde functies zoals INDIRECT die een referentie als een tekenreeks-waarde of datum- en tijdfuncties neemt, waarbij argumenten als tekenreekswaarden in lokale of ISO 8601-indelingen worden gebruikt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Menu - LibreOffice Calc - Formule, en druk in het gedeelte Gedetailleerde berekeningsinstellingen op de knop Details....


Inhoud naar getallen

Van tekst naar getal converteren

Hoe tekst te behandelen, als deze als operand voorkomt in een wiskundige bewerking of als argument van een functie, waar normaal een getal verwacht wordt. Een eenduidige conversie is mogelijk voor gehele getallen, met inbegrip van exponenten en ISO 8601 datum en tijd aanduidingen in hun uitgebreide opmaak met scheidingstekens. Decimale getallen met decimaal scheidingsteken of datum aanduidingen, anders dan ISO 8601, zijn lokalisatie afhankelijk. Let op dat, in lokale taalgroep afhankelijke conversies, de resulterende numerieke waarde kan verschillen naar gelang de lokale taalgroep!

Fout #VALUE! genereren: Als er tekst gevonden wordt waar een numerieke waarde wordt, zal een fout #VALUE! worden gegenereerd. Voorbeeld: "123.45" zal #VALUE! genereren, terwijl 123.45 dat niet zal doen.

Als nul behandelen: Elke tekst die wordt gevonden als er numerieke waarde wordt verwacht zal als de waarde nul worden beschouwd. Voorbeeld: "123.45" zal nul worden, terwijl123.45 dat niet wordt.

Alleen converteren indien ondubbelzinnig: Als de tekst een geldige en ondubbelzinnige numerieke waarde vertegenwoordigt, converteer deze dan. Voorbeeld: "123,456" genereert een #WAAEDE! fout omdat de tekst een scheidingsteken bevat, terwijl "123456" dat niet doet.
Zie Tekst converteren naar getallen voor details.

Converteert ook taalafhankelijk: converteert waarden zoals ze in de ingestelde taal opgemaakt moeten worden. Voorbeeld: "123,45" is voor sommige taalinstellingen een geldige numerieke waarden, omdat de komma daar het decimaal scheidingsteken is.

Behandel lege tekenreeks als nul

Deze optie bepaalt hoe een lege tekenreeks wordt behandeld bij gebruik in rekenkundige bewerkingen. Als u hebt ingesteld "Van tekst naar getal converteren" ofwel "Algemene fout #WAARDE!" of "Als nul behandelen", kunt u (hier) niet kiezen of omzetting van een lege string een fout zal genereren of het als lege tekenreeksen of als nul zal behandelen. Anders bepaalt deze optie hoe lege tekenreeksen worden behandeld.

Referentiesyntaxis voor tekstreferenties

Te gebruiken syntaxis voor formules bij het ontleden van referenties in tekstparameters. Dit heeft invloed op ingebouwde functies als INDIRECT die een referentie als een tekstwaarde gebruikt.

Pas deze instellingen alleen op het huidige document toe

Vink dit selectievakje aan om de instellingen alleen op het document toe te passen.

Help ons, alstublieft!