BASIC IDE

Bepaalt de instellingen voor BASIC IDE (Integrated Development Environment) om te helpen met het bewerken van macro's in BASIC.

warning

Deze functie is experimenteel en kan fouten veroorzaken of onverwacht gedrag vertonen. Om het toch in te schakelen, kiest u - LibreOffice - Geavanceerd en selecteer Zet experimentele functies aan.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Opties voor Basic IDE.


Woordinvulling

Deze functie helpt de BASIC-programmeur om de code te voltooien, bespaart veel typen en helpt fouten bij het coderen te verminderen.

Woordinvulling toestaan

Toon methoden van een BASIC-object. Code completion zal de methoden van een BASIC-object tonen, mits dat object een UNO extended type is. Het werkt niet voor een generiek Object of Variant BASIC-types.

Als een variable een UNO interface of structuur is, verschijnt er na het typen van een punt achter de naam van de variabele een keuzelijst (zoals aVar. [lijst verschijnt] ). De methoden en variabelen worden in de lijst getoond. Je kunt met de pijltjestoetsen tussen de voorgestelde methoden en variabelen navigeren. Druk op de Enter toets om de gekozen naam in te voegen, of dubbel-klik met de muis op de naam. Gebruik de toets Esc om de keuzelijst af te breken.

Wanneer bij het typen van de naam van een methode de Tab toetst Ć©Ć©nmaal wordt ingedrukt, wordt de naam aangevuld. Als nogmaals op de Tab wordt gedrukt, worden de overeenkomstige keuzen getoond, die beginnen met dezelfde letters. Als bijvoorbeeld aVar.aMeth wordt getypt, zullen de mogelijkhedenaMeth1, aMethod2, aMethod3 worden geselecteerd, terwijl andere keuzen niet worden verborgen.

Voorbeeld:


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

is een geldige variabele-definitie, de methoden hiervan kunnen worden geraadpleegd via de operator punt ("."):


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Codesuggestie

Dit is gecodeerde hulp voor de BASIC-programmeur.

AutoCorrectie

Verbetert, in de meeste gevallen, variabelen en trefwoorden in BASIC, terwijl u typt. LibreOffice BASIC IDE zal de instructies en variabelen van uw code in BASIC wijzigen om de programmeerstijl en leesbaarheid te verbeteren. Wijzigingen aan de code zijn gebaseerd op de vooraf ingegeven van de programma variabelen en op de gekende LibreOffice BASIC-commando's.

Voorbeeld:


  Dim intVar as Integer
 

en waar Intvar wordt geschreven, wordt dit gecorrigeerd naar intVar om met de bestaande omschrijving van intVar overeen te komen.

BASIC trefwoorden worden ook automatisch verbeterd (de lijst van de trefwoorden kunnen in de parser gevonden worden).

Voorbeelden:

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Automatisch sluiten van aanhalingstekens

Automatisch sluiten van open aanhalingstekens. LibreOffice BASIC IDE voegt een aanhalingsteken aan het eind toe als u begint met een aanhalingsteken. Handig voor het invoegen van tekenreeksen in de BASIC-code.

Automatisch sluiten van haakjes

Automatisch sluiten van open haakjes. LibreOffice BASIC IDE voegt een haakje ")" aan het eind toe als u begint met een haakje "(".

Procedures voor automatisch afsluiten

Voegt automatisch instructie voor sluiten in procedures in. LibreOffice BASIC IDE zal een instructie End Sub of End Function toevoegen nadat u een instructie Sub of Function heeft getypt en Enter heeft gedrukt.

Taalfuncties

Uitgebreide typen gebruiken

Laat UNO object types als geldige BASIC-types toe. Deze functionaliteit breidt de standaard types van de BASIC-programmeertaal met de LibreOffice UNO types uit. Dit stelt de programmeur in de mogelijkheid om variabelen van het juiste UNO type te definiƫren en is noodzakelijk voor de functie van het afsluiten van de code.

Voorbeeld:


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Waarschuwingspictogram

Het gebruik van UNO uitgebreide types in BASIC-programma's kan de interoperabiliteit van het programma beperken, wanneer gebruikt in andere kantoorprogramma's.


Help ons, alstublieft!