Complexe-tekstlay-out

Definieert de opties voor documenten met complexe-tekstlay-outs.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Taalinstellingen - Algemeen - Complexe tekstlay-out.


Afbeelding van dialoogvenster Opties - Open CL

Talen met complexe-tekstlayout

Volgorde controleren

In talen zoals Thais specificeren regels dat bepaalde tekens niet naast andere tekens mogen staan. Als 'Volgorde controleren gebruiken' is ingeschakeld, voorkomt LibreOffice dat een bepaald teken naast een ander teken staat als dit door een regel verboden wordt.

Volgordecontrole gebruiken

Schakelt controle van tekenvolgorde in voor talen zoals Thais.

Beperkt

Met deze optie kunt u beletten dat ongeldige tekencombinaties worden gebruikt of afgedrukt.

Cursorbesturing

Selecteer het type tekstcursorbeweging en tekstselectie voor gecombineerde tekst (tekstrichting rechts-naar-links gecombineerd met tekstrichting links-naar-rechts).

Logisch

Drukken op de toets Pijl naar rechts verplaatst de tekstcursor naar het einde van de huidige tekst. Drukken op de toets Pijl naar links verplaatst de tekstcursor naar het begin van de huidige tekst

Visueel

Drukken op de toets Pijl naar rechts verplaatst de tekstcursor naar rechts. Drukken op de toets Pijl naar links verplaatst de tekstcursor naar links.

Algemene opties

Cijfers (alleen in tekst)

Selecteert het type cijfers die in tekst, tekst in objecten, velden en besturingselementen in alle LibreOffice-modules gebruikt worden. Deze toepassing geldt niet voor celinhoud van LibreOffice Calc.

Deze instelling wordt niet in het document opgeslagen, maar in de LibreOffice-configuratie.

Help ons, alstublieft!