Taalinstellingen

Hier definieert u de eigenschappen voor aanvullende talen.

Notitiepictogram

De tabpagina's Zoekopties voor Japans en Aziatische lay-out zijn alleen zichtbaar als de optie Ondersteuning voor Aziatische taal op de tabpagina Talen is geactiveerd en het dialoogvenster Opties wordt heropend. De tabpagina Complexe tekstlay-out is alleen zichtbaar als CTL-ondersteuning is ingeschakeld.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Taalinstellingen.


Talen

Definieert de standaardtalen en enkele andere landinstellingen voor documenten.

Linguïstiek

Specificeert de eigenschappen van de spelling, woordenlijst en woordafbreking.

Zoekopties voor Japans

Hier selecteert u de zoekopties voor Japans.

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Aziatische lay-out

Hier selecteert u de typografische standaardinstellingen voor Aziatische tekst.

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Complexe-tekstlay-out

Definieert de opties voor documenten met complexe-tekstlay-outs.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!