Talen

Definieert de standaardtalen en enkele andere landinstellingen voor documenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Taalinstellingen - Algemeen.


Afbeelding van dialoogvenster Opties - Taalinstellingen

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Taal voor

Gebruikersinterface

Selecteer de taal die gebruikt wordt voor de gebruikersinterface, zoals voor menu's, dialoogvensters en Help-bestanden. U moet tenminste √©√©n extra taalpakket of een meertalige versie van LibreOffice ge√Įnstalleerd hebben.

Het item "Standaard" selecteert de taal voor de gebruikersinterface voor het besturingssysteem. Als deze taal niet beschikbaar is in de installatie van LibreOffice, is de taal van de installatie van LibreOffice de standaardtaal.

note

Als de taal die u zoekt niet in de lijst staat, download dan het overeenkomstige taalpakket van de LibreOffice-website.


Lokale instelling

Stelt de lokale instelling in van het land. Dit heeft invloed op de instellingen voor nummering, valuta en maateenheden.

Het item "Standaard" selecteert de locale instelling die is vastgelegd voor het besturingssysteem.

Een verandering in dit veld is meteen van toepassing. Bepaalde indelingen die standaard waren opgemaakt, veranderen echter alleen als het document opnieuw wordt geladen.

Standaardvaluta

Stelt de standaard valuta in die wordt gebruikt voor de valuta-opmaak en de valutavelden. Als u de lokale instelling wijzigt, verandert de standaard valuta automatisch.

Het standaarditem heeft betrekking op de valuta-opmaak die aan de geselecteerde landinstelling is toegewezen.

Een verandering in het veld Standaardvaluta wordt naar alle geopende documenten verstuurd en leidt tot overeenkomstige veranderingen in de dialoogvensters en pictogrammen die de valuta-opmaak in deze documenten regelen.

Toets voor decimaal scheidingsteken - Zelfde als landinstelling

Specificeert hoe de decimale scheidingstoets, dit is "." op het numerieke toetsenblok en die is ingesteld in uw landinstellingen, moet worden toegepast als u op die toets drukt.

Als dit selectievakje ingeschakeld is, wordt het teken, dat achter 'Zelfde als landinstelling' wordt weergegeven, ingevoegd als u op de toets op het numerieke toetsenblok drukt. Is dat selectievakje niet ingeschakeld, dan wordt het teken, dat in uw stuurprogramma voor het toetsenbord is vermeld, ingevoegd.

Datum aanvaardingspatronen

Specificeert de datumacceptatiepatronen voor de huidige landinstelling. De invoer van Calc-werkbladen en Writer-tabelcellen moet overeenkomen met locale-afhankelijke datumacceptatiepatronen voordat het wordt herkend als een geldige datum.

Als u getallen en tekens typt die overeenkomen met de gedefinieerde datumacceptatiepatronen in een tabelcel en vervolgens de cursor buiten de cel verplaatst, zal LibreOffice de invoer automatisch herkennen en converteren naar een datum, en deze opmaken volgens de landinstelling .

De initi√ęle patronen in Datum-acceptatiepatronen worden bepaald door de landinstelling (ingesteld in Locale instelling), maar u kunt deze standaardpatronen wijzigen en meer patronen toevoegen. Gebruik ; om elk patroon te scheiden.

Patronen kunnen worden samengesteld volgens de volgende regels:

Als u de Locale-instelling wijzigt, wordt het acceptatiepatroon voor de datum herstelt naar de nieuwe standaardinstelling voor de locale en gaan alle door de gebruiker gedefinieerde wijzigingen of toevoegingen verloren.

Naast de expliciete patronen die zijn gedefinieerd in het bewerkingsvak, wordt invoer die overeenkomt met het Y-M-D-patroon impliciet herkend en automatisch geconverteerd naar een datum. Input die begint van 1 tot 31 wordt niet ge√Įnterpreteerd met dit impliciete J-M-D-patroon. Sinds LibreOffice 3.5 is deze invoer geformatteerd als JJJJ-MM-DD (ISO 8601).

Voor alle patronen wordt tweecijferige jaarinvoer ge√Įnterpreteerd volgens de instelling in Extra - Opties - Algemeen - Jaar (Twee cijfers) .

Standaardtalen voor documenten

Specificeert de talen voor spelling, thesaurus en woordafbreking.

De documenttaal selecteren

warning

De spellingcontrole voor de geselecteerde taal werkt alleen als u de overeenkomstige taalmodule hebt ge√Įnstalleerd. Voor een taalitem staat een vinkje als de spellingcontrole voor deze taal geactiveerd is.


Westers

Geeft de taal aan die wordt gebruikt voor de spellingcontrole in westers alfabet.

Toon UI-elementen voor Oost-Aziatische geschriften

Activeert ondersteuning van Aziatische talen. U kunt nu de bijbehorende Aziatische taalinstellingen wijzigen in LibreOffice

Als u in het Chinees, Japans of Koreaans wilt schrijven, kunt u de ondersteuning voor deze talen in de gebruikersinterface activeren.

Aziatisch

Geeft de taal aan die wordt gebruikt voor de spellingcontrole in Aziatisch alfabet.

Toon UI-elementen voor bi-directioneel schrijven

Activeert ondersteuning van Complexe tekst lay-out. U kunt nu de bijbehorende instellingen van complexe tekst lay-out wijzigen in LibreOffice.

Talen met complexe-tekstlayout

Complexe textlay-out

Hiermee geeft u de taal op voor de spellingcontrole van complexe tekst .

Alleen voor het huidige document

Geeft aan dat de instellingen voor standaardtalen alleen geldig zijn voor het huidige document.

Uitgebreide taalondersteuning

Negeer systeem invoertaal

Geeft aan of wijzigingen aan de systeem invoertaal/toetsenbord worden genegeerd. Indien genegeerd; wanneer nieuwe tekst wordt getypt, zal die tekst de taal van het document of de huidige paragraaf volgen en niet de huidige systeemtaal.

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Help ons, alstublieft!