Microsoft Office

Specificeert de instellingen voor het importeren en exporteren van Microsoft Office en andere documenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Laden/Opslaan - Microsoft Office.


Ingesloten objecten

De sectie Ingesloten objecten geeft aan hoe Microsoft Office- of andere OLE-objecten moeten worden geïmporteerd en geëxporteerd.

Deze instellingen zijn geldig als er geen Microsoft of andere OLE-server bestaat (bijvoorbeeld in UNIX) of als er geen $[officenaam] OLE-server klaar is om de OLE-objecten te bewerken.

Indien een OLE-server actief is voor het ingesloten object, dan zal de OLE-server worden gebruikt om het object af te handelen.

Indien er geen OLE-server actief is voor MathType-objecten, dan kunnen ingesloten MathType-objecten worden geconverteerd naar LibreOffice Math-objecten. De ingesloten MathType-objecten mogen de specificaties voor MathType 3.1 niet te boven gaan voor deze conversie.

[O] en [S] kolommen

De keuzevakjes [O] en [S] geeft de items weer voor het paar OLE-objecten dat kan worden geconverteerd bij het laden in LibreOffice [L] en / of bij het opslaan in een Microsoft-indeling [O].

Markeer het vakje in de kolom [L] vóór het item als een Microsoft- of ander OLE-object moet worden geconverteerd naar het opgegeven LibreOffice OLE-object wanneer een Microsoft- of ander document wordt geladen in LibreOffice.

Markeer dit vakje in de kolom [O] vóór het item als een LibreOffice OLE-object moet worden geconverteerd naar het gespecificeerde Microsoft OLE-object als een document wordt opgeslagen in een Microsoft-bestandsopmaak.

Tekenmarkering

Microsoft Office heeft twee karakterattributen die lijken op LibreOffice tekenaccentuering. Gebruik dit besturingselement om het kenmerk markering of arcering te selecteren dat LibreOffice moet gebruiken bij het exporteren van LibreOffice-tekenmarkering naar Microsoft Office-bestandsindelingen.

Markeren exporteert de beste overeenkomst tussen een LibreOffice-markeringskleur en een van de 16 Microsoft-markeringskleuren, met behulp van het Office-tekenkenmerk dat het voor Office-gebruikers gemakkelijk maakt om te bewerken met het markeringshulpmiddel in Office-toepassingen. Dit is de standaardinstelling in LibreOffice 5.0 tot 6.4.

Arcering exporteert alle RGB-kleuren naar het andere Office-tekenkenmerk. Hierdoor blijft de kleurgetrouwheid tussen LibreOffice en Microsoft Office-documenten behouden, maar Office-gebruikers moeten dit tekenkenmerk bewerken met een tool die niet vaak wordt gebruikt of gemakkelijk te vinden is in Office-toepassingen. Dit is de standaardinstelling sinds LibreOffice 7.0.

tip

Het filter "compatibiliteit" in het dialoogvenster Tekenmarkeringskleur biedt de Microsoft Office-markeringskleuren. Gebruik die kleuren en kies Exporteren als: Markering als u zowel kleurgetrouwheid als gemakkelijke bewerking voor Office-gebruikers wilt.


Vergrendelingsbestanden

Markeer dit selectievakje om een Microsoft Office-vergrendelingsbestand te genereren naast LibreOffice eigen vergrendelingsbestand. Vergrendelingsbestanden geven applicaties aan dat een bron of bestand niet mag worden gebruikt totdat de vergrendeling is opgeheven .

tip

LibreOffice kan vergrendelingsbestanden lezen die zijn gegenereerd door Microsoft Office.


Help ons, alstublieft!