VBA-eigenschappen

Specificeert de algemene eigenschappen voor het laden en opslaan van Microsoft Office-documenten met VBA-code (Visual BASIC for Applications).

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Laden/Opslaan - VBA-eigenschappen.


Afbeelding van dialoogvenster Opties - Laden/Opslaan

Microsoft Word 97/2000/XP

Selecteer de instellingen voor Microsoft Word-documenten.

BASIC-code laden

Hiermee wordt de BASIC-code van een Microsoft-document geladen en samen met het document als een speciale LibreOffice Basic-module opgeslagen. De uitgeschakelde Microsoft BASIC-code is zichtbaar in de LibreOffice BASIC-IDE tussen Sub en End Sub. U kunt de code bewerken. Bij het opslaan van het document in LibreOffice-indeling wordt de BASIC-code ook opgeslagen. Bij het opslaan in een andere indeling wordt de BASIC-code van de LibreOffice BASIC-IDE niet opgeslagen.

Uitvoerbare code

De VBA-code (Visual BASIC for Applications) zal worden geladen, gereed om te worden uitgevoerd. Indien dit keuzevak niet is gemarkeerd, zal de VBA-code als opmerkingen worden weergegeven zodat die wel kan worden bekeken, maar niet zal kunnen worden uitgevoerd.

tip

Na het laden van de VBA-code, voegt LibreOffice de instructie Option VBASupport 1 in elke basismodule in om een beperkte ondersteuning voor VBA-instructies, functies en objecten mogelijk te maken. Zie Instructie Option VBASupport voor meer informatie.


Originele BASIC-code weer opslaan

Geeft aan dat de oorspronkelijke Microsoft BASIC-code in het document in een speciaal intern geheugen bewaard wordt, zolang het document in LibreOffice geladen is. Wanneer het document in Microsoft-indeling wordt opgeslagen, wordt de Microsoft BASIC nogmaals met het document opgeslagen in onveranderde vorm.

Wanneer er in een andere indeling dan de Microsoft-indeling wordt opgeslagen, wordt de Microsoft BASIC-code niet opgeslagen. Als het document bijvoorbeeld Microsoft BASIC-code bevat en u slaat het op in LibreOffice-indeling, wordt u gewaarschuwd dat de Microsoft BASIC-code niet wordt opgeslagen.

Het vak Originele BASIC-code weer opslaan neemt voorrang boven het vak BASIC-code laden om te bewerken. Als beide vakjes zijn gemarkeerd en u de uitgeschakelde BASIC-code in de LibreOffice BASIC-IDE bewerkt, wordt de originele Microsoft BASIC-code opgeslagen bij het opslaan in de Microsoft-indeling. Er verschijnt een bericht om u hierover te informeren.

Teneinde alle mogelijke Microsoft BASIC-macrovirussen uit het Microsoft-document te verwijderen, moet u het selectievakje Originele BASIC-code weer opslaan uitschakelen en het document in Microsoft-indeling opslaan. Het document wordt opgeslagen zonder de Microsoft BASIC-code.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Specificeert de instellingen voor documenten in Microsoft Excel.

BASIC-code laden

Hiermee wordt de BASIC-code van een Microsoft-document geladen en samen met het document als een speciale LibreOffice Basic-module opgeslagen. De uitgeschakelde Microsoft BASIC-code is zichtbaar in de LibreOffice BASIC-IDE tussen Sub en End Sub. U kunt de code bewerken. Bij het opslaan van het document in LibreOffice-indeling wordt de BASIC-code ook opgeslagen. Bij het opslaan in een andere indeling wordt de BASIC-code van de LibreOffice BASIC-IDE niet opgeslagen.

Uitvoerbare code

De VBA-code (Visual BASIC for Applications) zal worden geladen, gereed om te worden uitgevoerd. Indien dit keuzevak niet is gemarkeerd, zal de VBA-code als opmerkingen worden weergegeven zodat die wel kan worden bekeken, maar niet zal kunnen worden uitgevoerd.

tip

Na het laden van de VBA-code, voegt LibreOffice de instructie Option VBASupport 1 in elke basismodule in om een beperkte ondersteuning voor VBA-instructies, functies en objecten mogelijk te maken. Zie Instructie Option VBASupport voor meer informatie.


Originele BASIC-code weer opslaan

Geeft aan dat de oorspronkelijke Microsoft BASIC-code in het document in een speciaal intern geheugen bewaard wordt, zolang het document in LibreOffice geladen is. Wanneer het document in Microsoft-indeling wordt opgeslagen, wordt de Microsoft BASIC nogmaals met het document opgeslagen in onveranderde vorm.

Wanneer er in een andere indeling dan de Microsoft-indeling wordt opgeslagen, wordt de Microsoft BASIC-code niet opgeslagen. Als het document bijvoorbeeld Microsoft BASIC-code bevat en u slaat het op in LibreOffice-indeling, wordt u gewaarschuwd dat de Microsoft BASIC-code niet wordt opgeslagen.

Het vak Originele BASIC-code weer opslaan neemt voorrang boven het vak BASIC-code laden om te bewerken. Als beide vakjes zijn gemarkeerd en u de uitgeschakelde BASIC-code in de LibreOffice BASIC-IDE bewerkt, wordt de originele Microsoft BASIC-code opgeslagen bij het opslaan in de Microsoft-indeling. Er verschijnt een bericht om u hierover te informeren.

Teneinde alle mogelijke Microsoft BASIC-macrovirussen uit het Microsoft-document te verwijderen, moet u het selectievakje Originele BASIC-code weer opslaan uitschakelen en het document in Microsoft-indeling opslaan. Het document wordt opgeslagen zonder de Microsoft BASIC-code.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Specificeert de instellingen voor documenten in Microsoft PowerPoint.

BASIC-code laden

Hiermee wordt de BASIC-code van een Microsoft-document geladen en samen met het document als een speciale LibreOffice Basic-module opgeslagen. De uitgeschakelde Microsoft BASIC-code is zichtbaar in de LibreOffice BASIC-IDE tussen Sub en End Sub. U kunt de code bewerken. Bij het opslaan van het document in LibreOffice-indeling wordt de BASIC-code ook opgeslagen. Bij het opslaan in een andere indeling wordt de BASIC-code van de LibreOffice BASIC-IDE niet opgeslagen.

Originele BASIC-code weer opslaan

Geeft aan dat de oorspronkelijke Microsoft BASIC-code in het document in een speciaal intern geheugen bewaard wordt, zolang het document in LibreOffice geladen is. Wanneer het document in Microsoft-indeling wordt opgeslagen, wordt de Microsoft BASIC nogmaals met het document opgeslagen in onveranderde vorm.

Wanneer er in een andere indeling dan de Microsoft-indeling wordt opgeslagen, wordt de Microsoft BASIC-code niet opgeslagen. Als het document bijvoorbeeld Microsoft BASIC-code bevat en u slaat het op in LibreOffice-indeling, wordt u gewaarschuwd dat de Microsoft BASIC-code niet wordt opgeslagen.

Het vak Originele BASIC-code weer opslaan neemt voorrang boven het vak BASIC-code laden om te bewerken. Als beide vakjes zijn gemarkeerd en u de uitgeschakelde BASIC-code in de LibreOffice BASIC-IDE bewerkt, wordt de originele Microsoft BASIC-code opgeslagen bij het opslaan in de Microsoft-indeling. Er verschijnt een bericht om u hierover te informeren.

Teneinde alle mogelijke Microsoft BASIC-macrovirussen uit het Microsoft-document te verwijderen, moet u het selectievakje Originele BASIC-code weer opslaan uitschakelen en het document in Microsoft-indeling opslaan. Het document wordt opgeslagen zonder de Microsoft BASIC-code.

Help ons, alstublieft!