Diagrammen

Definieert de algemene instellingen voor diagrammen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Diagrammen.


Standaardkleuren

U kunt hier kleuren toekennen aan de gegevensreeksen. De instellingen worden alleen toegepast op alle nieuw gemaakte diagrammen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!