Instellingen

Definieert formule-instellingen die geldig zullen zijn voor alle documenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een Math-document en kies - LibreOffice Math - Instellingen.


Afdrukopties

Titel

Geeft aan of u wilt dat de naam van het document in de afdruk wordt opgenomen.

Formuletekst

Geeft aan of de inhoud van het venster Opdrachten aan de onderzijde van de Hand-out wordt afgedrukt.

Rand

Past een dunne rand toe op de gebieden met formules in de afdruk. Titelregel en Formuletekst worden alleen door een frame neergezet als het overeenkomstige keuzevak geselecteerd is.

Afdrukformaat

Oorspronkelijke grootte

Drukt de formule af zonder de huidige lettergrootte aan te passen. Het is, met grote formules, mogelijk dat een deel van de tekst weg valt.

Aanpassen aan grootte

Past de formule aan de pagina-indeling die in de afdruk wordt gebruikt aan.

Op schaal brengen

Verkleint of vergroot de grootte van de afgedrukte formule met een opgegeven schaalfactor. Typ de gewenste vergrotingsfactor direct in het veld van de Schaalfactor in, of stel de waarde in met de pijltoetsen.

Verdere opties

~ en ' aan regeleinde negeren

Als u dit vakje markeert, worden deze jokertekens voor spaties verwijderd als ze aan het eind van een regel staan. In eerdere versies van LibreOffice voorkwam het toevoegen van zulke tekens aan het einde van een regel dat de rechterrand van de formule werd afgekapt tijdens het afdrukken.

Alleen gebruikte symbolen insluiten (kleinere bestandsgrootte)

Slaat alleen de symbolen met ieder formule op, die gebruikt zijn in die formule. In eerdere versies van LibreOffice werden alle symbolen met elke formule opgeslagen.

Help ons, alstublieft!