Opties voor LibreOffice Math

Definieert de afdrukindeling en afdrukopties voor alle nieuwe formuledocumenten. Deze opties worden toegepast wanneer u een formule direct uit LibreOffice Math wilt afdrukken. U kunt dit dialoogvenster voor het huidige document ook openen door op de knop Overige in het dialoogvenster Afdrukken te klikken. De instellingen die u definieert in het dialoogvenster zullen de permanente instellingen zijn, terwijl de instellingen in het dialoogvenster Afdrukken alleen geldig zijn voor het huidige document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een Math-document en kies - LibreOffice Math.


Opties

Definieert formule-instellingen die geldig zullen zijn voor alle documenten.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!