Algemeen

Definieert de algemene opties voor teken- of presentatie-documenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een presentatie en kies - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Algemeen.


Afbeelding van dialoogvenster Opties - Impress - Algemeen

Tekstobjecten

Snelbewerking toestaan

>Specificeert of er meteen naar de tekstbewerkingsmodus omgeschakeld moet worden wanneer er op een tekstobject geklikt wordt.

Alleen tekstgebied selecteren

Geeft aan of een tekstvak moet worden geselecteerd door op de tekst te klikken.

In het gebied van het tekstvak dat niet met tekst is gevuld, kan een object achter het tekstvak worden geselecteerd.

Nieuw document (alleen in presentaties)

Met sjabloonselectie beginnen

Geeft aan of het venster Selecteer een sjabloon wordt geactiveerd bij het openen van een nieuwe presentatie met Bestand - Nieuw - Presentatie.

Instellingen

Cache voor achtergrond gebruiken

Specificeert of de cache gebruikt moet worden voor de weergave van objecten op het diamodel. Hiermee wordt de weergave versneld. Hef de selectie van de optie Cache voor achtergrond gebruiken op als u inhoud die regelmatig verandert op het diamodel wilt weergeven.

Kopie bij verplaatsen

Als ingeschakeld, wordt een kopie gemakt als u een object verplaats terwijl u de toets ingedrukt houdt. Hetzelfde geldt voor het draaien en aanpassen van de afmetingen van het object. Het oorspronkelijke object behoudt zijn huidige positie en grootte.

Objecten altijd verschuifbaar

Specificeert dat u een object wilt verplaatsen met de functie Draaien ingeschakeld. Als Objecten altijd verschuifbaar niet gemarkeerd is, kan de functie Draaien alleen gebruikt worden om een object te roteren.

Cirkel niet vervormen (alleen in tekeningen)

Hiermee wordt de relatieve uitlijning van Bézierpunten en 2D-tekenobjecten ten opzichte van elkaar behouden wanneer u het object vervormt.

Maateenheid

Bepaalt de Maateenheden voor presentaties.

Tabstops

Bepaalt de afstand tussen tabstops.

Presentatie (alleen in presentaties)

Afstandsbediening inschakelen

Geeft aan dat u een Bluetooth-afstandsbediening kunt gebruiken, als u Impress gebruikt. Haal de markering bij Afstandsbediening inschakelen weg om de afstandsbediening uit te schakelen.

Presenter-console inschakelen

Specificeert dat u de Presentatie-console wilt inschakelen tijdens de diapresentaties.

Op schaal brengen (alleen in tekeningen)

Tekenschaal

Bepaalt de tekenschaal op de statusbalk. Klik met rechts op de schaalfactor in de Statusbalk om een lijst met mogelijke waarden te openen.

Compatibiliteit (documentspecifieke instellingen)

De instellingen in dit gebied gelden alleen voor het huidige document.

Printermetrieken voor documentopmaak gebruiken

Specificeert dat printermetrieken toegepast worden voor het afdrukken, evenals voor het opmaken van de schermweergave. Als dit vakje niet geselecteerd is, wordt er een printeronafhankelijke lay-out gebruikt voor de schermweergave en het afdrukken.

Notitiepictogram

Als u deze optie voor het huidige document instelt en het document vervolgens opslaat, bijvoorbeeld in een oudere binaire indeling, wordt deze optie niet opgeslagen. Als u het bestand later in de oudere indeling opent, is deze optie standaard ingesteld.


Een afstand tussen alinea's en tabellen toevoegen

Geeft aan dat LibreOffice Presentatie de alinea-afstand precies zo berekent als Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint telt de onderste afstand van een alinea en de bovenste afstand van de volgende alinea bij elkaar op om de totale afstand tussen beide alinea's te berekenen. LibreOffice Impress gebruikt alleen de grootste van de twee afstanden.

Help ons, alstublieft!