Algemeen

Definieert de algemene opties voor teken- of presentatie-documenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een presentatie en kies - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Algemeen.


Afbeelding van dialoogvenster Opties - Impress - Algemeen

Tekstobjecten

Snelbewerking toestaan

>Specificeert of er meteen naar de tekstbewerkingsmodus omgeschakeld moet worden wanneer er op een tekstobject geklikt wordt.

Alleen tekstgebied selecteren

Geeft aan of een tekstvak moet worden geselecteerd door op de tekst te klikken.

In het gebied van het tekstvak dat niet met tekst is gevuld, kan een object achter het tekstvak worden geselecteerd.

Instellingen

Cache voor achtergrond gebruiken

Specificeert of de cache gebruikt moet worden voor de weergave van objecten op het diamodel. Hiermee wordt de weergave versneld. Hef de selectie van de optie Cache voor achtergrond gebruiken op als u inhoud die regelmatig verandert op het diamodel wilt weergeven.

Kopie bij verplaatsen

Als ingeschakeld, wordt een kopie gemakt als u een object verplaats terwijl u de toets ingedrukt houdt. Hetzelfde geldt voor het draaien en aanpassen van de afmetingen van het object. Het oorspronkelijke object behoudt zijn huidige positie en grootte.

Objecten altijd verschuifbaar

Specificeert dat u een object wilt verplaatsen met de functie Draaien ingeschakeld. Als Objecten altijd verschuifbaar niet gemarkeerd is, kan de functie Draaien alleen gebruikt worden om een object te roteren.

Cirkel niet vervormen (alleen in tekeningen)

Hiermee wordt de relatieve uitlijning van BĂ©zierpunten en 2D-tekenobjecten ten opzichte van elkaar behouden wanneer u het object vervormt.

Maateenheid

Bepaalt de Maateenheden voor presentaties.

Tabstops

Bepaalt de afstand tussen tabstops.

Compatibiliteit (documentspecifieke instellingen)

Help ons, alstublieft!