Afdrukken

Stelt de printerinstellingen in voor een teken- of presentatie-document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een presentatie en kies - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Afdrukken.


Afbeelding van dialoogvenster Opties - Impress - Afdrukken

Afdrukken

Definieert aanvullende elementen die moeten worden afgedrukt in de paginamarge.

Paginanaam

Geeft aan of de paginanaam wordt afgedrukt.

Datum

Geeft aan of de huidige datum wordt afgedrukt.

Tijd

Geeft aan of de huidige tijd wordt afgedrukt.

Verborgen pagina's

Geeft aan of pagina's die momenteel voor de presentatie zijn verborgen worden afgedrukt.

Kwaliteit

Zie ook In zwart/wit addrukken.

Standaard

Geeft aan dat u in de originele kleuren wilt afdrukken.

Grijswaarden

Geeft aan dat u kleuren in grijstinten wilt afdrukken.

Zwart-wit

Geeft aan dat u het document in zwart-wit wilt afdrukken.

Paginaopties

Definieer extra opties voor het afdrukken van de pagina's.

Standaard

Geeft aan dat u bladzijden niet verder wilt schalen bij het afdrukken.

Aanpassen aan pagina

Geeft aan of objecten, die buiten de marges van de huidige printer vallen, verkleind worden, zodat ze op het printerpapier passen.

Pagina's naast elkaar

Geeft aan dat pagina's gestapeld worden afgedrukt. Als de pagina's of dia's kleiner zijn dan het papier, zullen meerdere pagina's of dia's op één blad worden afgedrukt.

Brochure

Kies de optie Brochure om het document als brochure af te drukken. U kunt ook beslissen om van de brochure de voorkant, de achterkant of beide af te drukken.

Voorkant

Kies Voorzijde om de voorkant van de brochure af te drukken.

Achterkant

Kies Achterzijde om de achterkant van de brochure af te drukken.

Papierlade uit printerinstellingen

Bepaalt dat de papierlade die moet worden gebruikt in de printerinstellingen is opgenomen.

Help ons, alstublieft!