Formule

Definieert formule syntax- en laadopties voor LibreOffice Calc.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een werkblad en kies - LibreOffice Calc - Formule.


Formule opties

Formule syntax

Er zijn drie opties. Laten we het bekijken met een voorbeeld. In een voorbeeld-spreadsheet zijn er twee werkbladen Blad1 en Blad2. In cel A1 van Blad1 is er een verwijzing naar cel C4 van Blad2.

Gebruik Engels functienamen

In LibreOffice Calc kunnen functienamen worden gelokaliseerd. Standaard is het selectievakje uitgeschakeld, wat betekent dat de gelokaliseerde functienamen worden gebruikt. Door het aanvinken van dit vakje zal worden gewisseld naar Engelse functienamen. Deze wijziging heeft effect voor alle volgende gebieden: formule invoer en weergave, functie wizard en formule tips. U kunt natuurlijk het vinkje weghalen om terug te gaan naar de gelokaliseerde functienamen.

Scheidingstekens

Met deze groep opties kunt u scheidingstekens configureren voor uw formule expressies. Dit is handig wanneer u, bijvoorbeeld, uw functie-parameters wilt scheiden door komma's (,) in plaats van puntkomma's (;).

Bijvoorbeeld, in plaats van =SUM(A1;B1;C1) kunt u typen =SUM(A1,B1,C1).

Op dezelfde manier kunt u ook de kolom en rij afscheiders voor in-line gebieden aanpassen. Vroeger gebruikte een in-line gebeid een puntkomma (;) als de kolom-scheidingstekens en de pijp symbolen (|) als de rij-afscheiders, dus een typische in-line array-expressie voor een 5 x 2 matrix gebied zag er als volgt uit:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Door het veranderen van de kolom scheidingstekens naar komma's (,) en de rij-afscheiders naar puntkommas (;), ziet dezelfde uitdrukking er als volgt uit:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Gedetailleerde berekeningsinstellingen

Stelt de regels in voor conversie van tekenreekswaarden naar numerieke waarden, tekenreekswaarden naar celverwijzingen en tekenreekswaarden naar datum- en tijdwaarden. Dit beĆÆnvloedt ingebouwde functies zoals INDIRECT die een referentie als een tekenreeks-waarde of datum- en tijdfuncties neemt, waarbij argumenten als tekenreekswaarden in lokale of ISO 8601-indelingen worden gebruikt.

Opnieuw berekenen bij het laden van het bestand

Formules opnieuw berekenen kan behoorlijk wat tijd vergen bij het laden van erg grote bestanden.

Excel 2007 en nieuwer:

Een groot werkblad laden kan lang duren. Als u uw grote werkblad niet direct hoeft bij te werken, kunt u et opnieuw berekenen uitstellen naar een beter moment. LibreOffice staat u toe het opnieuw berekenen van Excel 2007 (en hoger) werkbladen uit te stellen om de laadtijd te verkorten.

ODF-werkbaden (niet opgeslagen door LibreOffice):

Recente versies van LibreOffice slaan formuleresultaten van het werkblad in het ODF-bestand op. Deze eigenschap helpt LibreOffice om grote ODF-werkbladen, die door LibreOffice zijn opgeslagen, sneller opnieuw te berekenen.

Voor ODF-werkbladen die door andere programma's zijn opgeslagen, waar deze opgeslagen formuleresultaten niet bestaan, kan het opnieuw berekenen worden uitgesteld, om het laden als Excel 2007-bestanden te versnellen.

Voor de bovenstaande items zijn de volgende keuzes mogelijk:

tip

LibreOffice opgeslagen ODF-werkbladen zullen gehoor geven aan de optiesNooit opnieuw berekenen en Altijd opnieuw berekenen.


Help ons, alstublieft!