Sorteerlijsten

Alle gebruikergedefinieerde lijsten worden weergegeven in het dialoogvenster Sorteerlijsten. U kunt ook uw eigen lijsten samenstellen en bewerken. Alleen tekst kan worden gebruikt voor sorteerlijsten, geen getallen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een werkblad en kies - LibreOffice Calc - Sorteerlijsten.


Lijsten

Toont alle beschikbare lijsten. Deze lijsten kunnen worden geselecteerd om te bewerken.

Items

Toont de inhoud van de geselecteerde lijst. Deze inhoud kan worden bewerkt.

Lijst kopiëren van

Definieert het werkblad en de te kopiëren cellen, met de bedoeling ze op te nemen in het Lijstvak. Het huidige geselecteerde bereik in het werkblad is de standaard.

Kopiëren

Kopieert de inhoud van de cellen naar het vak Lijst kopiëren van. Als u een verwijzing naar rijen en kolommen opgeeft , het dialoogvenster Kopieer lijst verschijnt na het klikken op de knop. U kunt dit dialoogvenster gebruiken om te bepalen of de verwijzing op rij of kolom wordt omgezet in sorteerlijsten.

Nieuw/Verwerpen

Voer de inhoud van de nieuwe lijst in het vak Items in. Deze knop zal van Nieuw naar Verwerpen wijzigen, wat u in staat stelt de nieuwe lijst te verwijderen.

Toevoegen/Wijzigen

Voegt de nieuwe lijst toe aan het vak Lijsten. Als u deze lijst in het vak Items wilt bewerken, veranderd deze knop van Toevoegen naar Wijzigen, wat u in staat stelt om in de nieuwe lijst toe te voegen.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Help ons, alstublieft!