Beeld

Geeft aan welke onderdelen van het LibreOffice Calc hoofdvenster worden weergegeven. U kunt ook waardenmarkeringen in tabellen weergeven of verbergen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een werkblad en kies - LibreOffice Calc - Beeld.


Visuele hulpmiddelen

Dit gedeelte wordt gebruikt om te specificeren welke lijnen moeten worden getoond.

Rasterlijnen

Specificeert wanneer rasterlijnen worden weergegeven. Standaard worden rasterlijnen alleen weergegeven op cellen die geen achtergrondkleur hebben. U kunt ervoor kiezen om ook rasterlijnen weer te geven op cellen met een achtergrondkleur, of om ze te verbergen. Kies voor afdrukken Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Blad en schakel het selectievakje Raster in.

Kleur

Stelt de kleur in voor de rasterlijnen in het huidige document. Om de kleur van de rasterlijnen te zien die met het document is opgeslagen, gaat u naar - LibreOffice - Toepassingskleuren, onder Gebruikergedefinieerde kleuren zoek Werkbad - Rasterlijnen en stel de kleur in op "Automatisch".

Pagina-einde

Geeft aan of de pagina-einden binnen een gedefinieerd afdrukbereik te zien zijn.

Hulplijnen tijdens verplaatsen

Geeft aan of geleiders worden weergegeven bij het verplaatsen van tekeningen, frames, afbeeldingen en andere objecten. Deze geleiders helpen u objecten uit te lijnen.

Weergeven

Selecteer verschillende opties voor de schermweergave.

Formules

Geeft aan of formules in plaats van de resultaten in de cellen worden getoond.

Nulwaarden

Geeft aan of nulwaarden worden getoond

Indicatie voor notitie

Geeft aan dat een kleine rechthoek in de rechterbovenhoek van de cel aangeeft dat er een notitie is. De notitie wordt alleen getoond als u tips aan heeft gezet onder LibreOffice - Algemeen in het dialoogvenster Opties.

Selecteer de opdracht Notitie weergeven in het contextmenu van de cel om een notitie permanent weer te geven.

U kunt een notitie bij elke cel maken door de opdracht Invoegen - Notitie te kiezen. Notities die permanent worden weergegeven kunnen worden bewerkt door op het vak van de notitie te klikken. Klik op de Navigator en onder het item Notities kunt u alle notities in het huidige document bekijken. Door dubbel te klikken op een notitie in de Navigator, zal de cursor naar de overeenkomstige cel, die de notitie bevat, springen.

Waardenmarkering

Selecteer het vakje Waardenmarkering om de celinhoud, afhankelijk van het type, in verschillende kleuren weer te geven. Tekstcellen worden opgemaakt in zwart, formules in groen, getallen in blauw, en beveiligde cellen worden getoond met een lichtgrijze achtergrond, ongeacht de opmaak.

Waarschuwingspictogram

Wanneer deze opdracht actief is, zullen kleuren die toegekend zijn in het document, niet getoond worden totdat de functie is gedeactiveerd.


Anker

Geeft aan of het anker-pictogram wordt weergegeven wanneer een ingevoegd object, zoals een afbeelding, wordt geselecteerd.

Tekstoverloop

Als een cel tekst bevat die breder is dan de breedte van de cel, wordt de tekst over lege aangrenzende cellen in dezelfde rij getoond. Als er geen lege aangrenzende cel is, geeft een driehoekje bij de celrand aan dat de tekst doorloopt.

Verwijzingen in kleur weergeven

Stelt in dat elke referentie in de formule in kleur is gemarkeerd. Het celbereik wordt ook omsloten door een gekleurde rand, als de cel die de verwijzing bevat voor bewerking is geselecteerd.

Objecten

Hier kunt u tot drie objectgroepen definiëren om diagrammen weer te geven of te verbergen.

Objecten/Afbeeldingen

Bepaalt of objecten en afbeeldingen worden weergegeven of verborgen.

Diagrammen

Bepaalt of grafieken in uw document worden weergegeven of verborgen.

Tekenobjecten

Bepaalt of tekeningen in uw document worden weergegeven of verborgen.

In-/Uitzoomen

Bladen synchroniseren

Indien geselecteerd worden alle bladen weergegeven met dezelfde zoomfactor. Indien niet geselecteerd kan elk blad zijn eigen zoomfactor hebben.

Venster

Dit gedeelte wordt gebruikt om te specificeren of enkele hulpelementen wel of niet verschijnen in de tabel.

Kolom-/Rijkoppen

Bepaalt of rij- en kolomkoppen worden weergegeven.

Horizontale schuifbalk

Bepaalt of een horizontale schuifbalk wordt weergegeven aan de onderkant van het documentvenster.

Verticale schuifbalk

Bepaalt of een verticale schuifbalk wordt weergegeven aan de rechterkant van het documentvenster.

Bladtabs

Bepaalt of de bladtabs aan de onderkant van het spreadsheet worden weergegeven.Als dit vakje niet is aangevinkt, kunt u alleen schakelen tussen de bladen met de .

Overzichtstekens

Als u een hebt gedefinieerd, specificeert de optie Overzichtstekens of de overzichtstekens aan de rand van het blad weergegeven moeten worden.

Help ons, alstublieft!