Raster

Stelt de instellingen in voor het configureerbare raster op uw documentpagina's. Met dit raster kunt u de exacte positie van uw objecten te bepalen. U kunt dit raster ook uitlijnen met het "magnetische" vangraster.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Raster.


Raster

Vangen aan raster

Specificeert of frames, tekenelementen en besturingselementen alleen tussen rasterpunten verplaatst moeten worden. Wilt u de status van het vangraster alleen voor de huidige handeling wijzigen, dan versleept u een object terwijl u de ingedrukt houdt.

Raster zichtbaar

Geeft aan of het raster wordt getoond.

Resolutie

Horizontaal

Definieert de maateenheid voor de afstand tussen rasterpunten op de X-as.

Verticaal

Definieert de afstand tussen rasterpunten in de gewenste maateenheid op de Y-as.

Onderverdeling

Horizontaal

Specificeer het aantal intervallen tussen rasterpunten op de X-as.

Verticaal

Specificeer het aantal intervallen tussen rasterpunten op de Y-as.

Assen synchroniseren

Geeft aan of de huidige rasterinstellingen symmetrisch veranderen. De resolutie en onderverdeling voor de X en Y-as blijven hetzelfde.

Stel de kleur voor het raster in onder - LibreOffice - Vormgeving.

Help ons, alstublieft!