Automatische bijschriften

Specificeert de instellingen voor bijschriften die automatisch aan ingevoegde objecten toegevoegd worden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een tekstdocument, kies - LibreOffice Writer - Automatische bijschriften.


Bijschriften automatisch toevoegen tijdens invoegen

Schakel het (de) objecttype(s) in waarvoor AutoCaption-instellingen worden toegepast.

Bijschriftvolgorde

Selecteer de volgorde van het bijschrift: eerst categorielabel of eerst nummering.

Bijschrift

Definieer de opties die moeten worden toegepast voor het geselecteerde objecttype. Deze opties zijn identiek aan die in het menu Invoegen - Bijschrift, dat beschikbaar is wanneer een object is geselecteerd. Het voorbeeldvenster in het dialoogvenster toont het resultaat van de geselecteerde instellingen.

Categorie

Specificeert de categorie van het geselecteerde object.

Nummering

Specificeert het benodigde nummeringstype.

Na nummer

Geef optionele tekens op die tussen het titelnummer en de categorie moeten worden weergegeven. Deze optie is alleen actief als Eerst nummeren is geselecteerd voor de titelvolgorde.

Voor bijschrift

Definieer een optioneel tekstteken dat na de bijschriftcategorie en het bijschriftnummer verschijnt.

Functie

Bepaalt de positie van het bijschrift ten opzichte van het object.

Kopnummer voor bijschriftnummer

Tot niveau

Bij normaal gebruik van koppen geeft het geselecteerde nummer aan hoeveel niveaus van het kopnummer (beginnend vanaf niveau 1) worden weergegeven. Als [Geen] is geselecteerd, wordt er geen kopnummer weergegeven.

note

Het voor weergave geselecteerde kopnummer is de eerste voorafgaande kop waarvan het overzichtsniveau gelijk is aan of kleiner is dan het geselecteerde overzichtsniveau. Selecteer bijvoorbeeld "2" om het kopnummer van de eerste voorafgaande kop te gebruiken met overzichtsniveau 1 of overzichtsniveau 2.


Scheidingsteken

Definieer het teken dat moet worden weergegeven tussen het kopnummer en het titelnummer.

Categorie- en frame-opmaak

Tekenopmaakprofiel

Specificeert het tekenopmaakprofiel van de bijschriftcategorie en het bijschriftnummer.

Rand en schaduw toepassen

Past de rand en schaduw van het object toe op de titelframe.

Help ons, alstublieft!