Automatische bijschriften

Specificeert de instellingen voor bijschriften die automatisch aan ingevoegde objecten toegevoegd worden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice Writer - Automatische bijschriften.


Bijschriften automatisch toevoegen tijdens invoegen

Selecteer voor welk objecttype de instellingen voor 'Automatische bijschriften' moeten gelden.

Bijschrift

Hier kunt u de opties definiëren die alleen op het geselecteerde objecttype moeten worden toegepast. Deze opties zijn identiek aan de opties in het menu Invoegen - Bijschrift, die u kunt kiezen wanneer er een object geselecteerd is. Onder de instellingen ziet u een voorbeeld van de objectcategorie samen met het type nummering.

Categorie

Specificeert de categorie van het geselecteerde object.

Nummering

Specificeert het benodigde nummeringstype.

Scheidingsteken

Bepaalt het teken dat moet worden weergegeven na het nummer van de kop of het hoofdstukniveau.

Functie

Bepaalt de positie van het bijschrift ten opzichte van het object.

Bijschriften hoofdstuksgewijs nummeren

Niveau

Bepaalt de kop- of hoofdstukniveaus, waar vanuit u de nummering wilt starten.

Scheidingsteken

Bepaalt het teken dat moet worden weergegeven na het nummer van de kop of het hoofdstukniveau.

Categorie- en frame-opmaak

Tekenopmaakprofiel

Stelt de tekenopmaakprofiel in voor de alinea van de kop van het hoofdstuk.

Rand en schaduw toepassen

Past de rand en schaduw van het object toe op de titelframe.

Help ons, alstublieft!