Compatibiliteit

Stelt compatibiliteitsinstellingen in voor tekstdocumenten. Deze opties helpen bij het fine-tunen van LibreOffice bij het importeren van Microsoft Word-documenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een tekstdocument, kies - LibreOffice Writer - Compatibiliteit.


note

Sommige instellingen die hier zijn gedefinieerd, zijn alleen geldig voor het huidige document en moeten voor elk document apart worden gedefinieerd.


Afstand tussen alinea's en tabellen toevoegen

In LibreOffice Writer is wordt de alinea-afstand anders gedefinieerd dan in Microsoft Word-documenten. Als u een afstand tussen twee alinea’s of tabellen hebt gedefinieerd, wordt de afstand ook toegevoegd in de corresponderende Microsoft Word-documenten.

Specificeert of u Microsoft Word-compatibele afstand tussen alinea's en tabellen wilt toevoegen in LibreOffice Writer-tekstdocumenten.

Voeg alinea- en tabelafstand toe bovenaan de eerste pagina en pagina-einden

Als dit selectievakje is gemarkeerd, is de alinea-afstand boven aan de pagina ook van kracht aan het begin van een pagina of kolom als de alinea zich op de eerste pagina van het document bevindt. Hetzelfde is van toepassing op een pagina-einde.

note

Als u een Word-document importeert, worden de afstanden automatisch ingevoegd gedurende de omzetting.


Tabstopformattering van OpenOffice.org 1.1 gebruiken

Geeft aan hoe tekst op tabstops buiten de rechtermarge moet worden uitgelijnd, hoe decimale tabstops moeten worden toegepast en hoe tabstops bij een regeleinde moeten worden toegepast. Als dit selectievakje niet wordt ingeschakeld, worden tabstops op dezelfde manier verwerkt als in andere Office-toepassingen.

In tekstdocumenten die zijn gemaakt met uw huidige versie van Writer, wordt standaard de nieuwe afhandeling van tabstops gebruikt. In tekstdocumenten die zijn gemaakt met versies van Writer voorafgaande aan StarOffice 8 of OpenOffice.org 2.0, wordt de oude afhandeling van tabstops toegepast.

Geen interlinie (extra spatie) tussen regels tekst toevoegen

Hiermee geeft u aan dat er geen extra regelspatiëring (extra ruimte) tussen regels tekst wordt toegevoegd, zelfs niet als het gebruikte lettertype het attribuut hiervoor bevat.

In tekstdocumenten die zijn gemaakt met uw huidige versie van Writer, wordt standaard de aanvullende uitvulling gebruikt. In tekstdocumenten die zijn gemaakt met versies van Writer voorafgaande aan StarOffice 8 of OpenOffice.org 2.0, wordt de aanvullende uitvulling niet gebruikt.

Regelafstand instellen van OpenOffice 1.1 gebruiken

Als de optie uitgeschakeld is, wordt er een nieuw proces voor het opmaken van tekstregels met proportionele regelafstand toegepast. Als de optie ingeschakeld is, wordt de vorige methode voor het opmaken van tekstregels met proportionele regelafstand toegepast.

In tekstdocumenten die zijn gemaakt met uw huidige versie van Writer en in documenten van Microsoft Word van recente versies, wordt het nieuwe proces gebruikt. In tekstdocumenten die zijn gemaakt met versies van Writer voorafgaande aan StarOffice 8 of OpenOffice.org 2.0, wordt het vorige proces gebruikt.

Alle afstanden tussen alinea's en tabellen onder aan tabelcellen optellen

Hiermee bepaalt u dat de afstand onder aan de alinea wordt toegevoegd, zelfs wanneer het de laatste alinea in een tabelcel is.

Als de optie uitgeschakeld is, worden tabelcellen opgemaakt net als in versies van Writer vóór StarOffice 8 of OpenOffice.org 2.0. Is de optie ingeschakeld, dan wordt er een alternatieve methode voor het opmaken van tabelcellen toegepast. De optie is standaard ingeschakeld voor nieuwe documenten die gemaakt zijn met LibreOffice en voor documenten die in Microsoft Word-indeling geïmporteerd zijn.

Positionering van objecten uit OpenOffice.org 1.1 gebruiken

Hiermee wordt aangegeven hoe de positie van zwevende objecten die aan een teken of alinea zijn verankerd, moet worden berekend ten opzichte van de afstand boven en onder de alinea.

Als deze optie is ingeschakeld, wordt de positie van de zwevende objecten op dezelfde wijze bepaald als in versies van Writer vóór StarOffice 8 of OpenOffice.org 2.0. Is de optie uitgeschakeld, dan wordt de positie van de zwevende objecten bepaald met een andere methode die lijkt op de door Microsoft Word gebruikte methode.

Voor nieuwe documenten is de optie uitgeschakeld. Voor Writer-documenten die met een eerdere versie dan OpenOffice.org 2.0 zijn gemaakt, is de optie ingeschakeld.

Tekstomloop rondom objecten van OpenOffice 1.1 gebruiken

Microsoft Word en Writer voeren tekstomloop rondom zwevende schermobjecten anders uit. Zwevende schermobjecten zijn frames en tekenobjecten in Writer, en de objecten 'tekstvak', 'afbeelding', 'frame', 'afbeelding' enzovoort in Microsoft Word.

In Microsoft Word en in huidige versies van Writer loopt de inhoud van kop-/voetteksten van pagina's en van voetnoten/eindnoten niet rondom zwevende schermobjecten. De inhoud van een tekstblok loopt rondom zwevende schermobjecten die verankerd zijn in de koptekst van de pagina.

In versies van Writer voorafgaande aan StarOffice 8 of OpenOffice.org 2.0 was het tegenovergestelde waar.

Als de optie is uitgeschakeld, wat de standaard instelling is, wordt de nieuwe tekstomloop toegepast. Is de optie ingeschakeld, wordt de vorige tekstomloop toegepast.

Rekening houden met omloopstijl bij plaatsing van objecten

Specificeert hoe het complexe proces van het plaatsen van zwevende objecten, die zijn verankerd aan een teken of alinea, zou moeten werken. In versies van Writer voorafgaande aan StarOffice 8 of OpenOffice.org 2.0, werd een iteratief proces gebruikt, terwijl in huidige versies een rechtstreeks proces wordt gebruikt, dat hetzelfde is als hetzelfde proces in Microsoft Word.

Als de optie uitgeschakeld is, wordt het terugkerende proces van LibreOffice voor objectplaatsing gebruikt. Is de optie ingeschakeld, dan wordt het nieuwe rechtstreekse proces gebruikt om compatibiliteit met Microsoft Word-documenten te garanderen.

Lijn regels uit met een handmatig regeleinde in uitgevulde alinea's

Indien ingeschakeld, voegt Writer witruimte tussen woorden toe in regels in uitgevulde alinea's die eindigen met een Shift+Enter. Indien uitgeschakeld, wordt geen witruimte tussen woorden toegevoegd om de regels uit te vullen.

Deze instelling is standaard ingeschakeld bij .odt-tekstdocumenten en zal worden opgeslagen en geladen met het document in de opmaak van een .odt-tekstdocument. Deze instelling kan niet in oude .sxw-tekstdocumenten worden opgeslagen, daarom is deze instelling voor .sxw-tekstdocumenten uitgeschakeld.

Sta witte lijnen toe die op de achtergronden van PDF-pagina's kunnen verschijnen

Gebruik de verankering van de tekeningvolgorde van LibreOffice 4.3 en sta witte lijnen toe in PDF-pagina-achtergronden die zijn gemaakt op basis van oude documenten.

Standaard gebruiken

Klik om de huidige instellingen op dit tabblad te gebruiken als standaard voor verdere sessies met LibreOffice.

De standaardinstellingen zijn als volgt geconfigureerd: De volgende opties zijn ingeschakeld, terwijl alle andere opties uitgeschakeld zijn:

  1. Een afstand tussen alinea's en tabellen toevoegen

  2. Alinea- en tabelafstand bovenaan de pagina's toevoegen

  3. Alle afstanden tussen alinea's en tabellen onder aan tabelcellen optellen

  4. Uitgebreide woordspatiëring op regels met handmatige regeleinden in uitgevulde alinea's

Help ons, alstublieft!