Algemeen

Geeft algemene instellingen voor tekstdocumenten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice Writer - Algemeen


Bijwerken

Koppelingen bij het laden bijwerken

warning

Instellingen voor het automatisch bijwerken van koppelingen, die zijn opgeslagen in documenten worden om veiligheidsredenen genegeerd. Het bijwerken van koppelingen wordt altijd begrensd door beveiligingsinstellingen van LibreOffice in - LibreOffice – Beveiliging.


Altijd

Koppelingen altijd bijwerken tijdens het laden van een document en alleen als het document in een vertrouwde bestandslocatie staat of het globale beveiligingsniveau Laag is (Niet aanbevolen).

warning

Deze instelling wordt behandeld als Op aanvraag tenzij de algemene macro-veiligheid is ingesteld op Laag bij - LibreOffice - Beveiliging - Macrobeveiliging - Beveiligingsniveau - Laag (niet aanbevolen) of als het document in een vertrouwde omgeving staat, gedefinieerd door - LibreOffice - Beveiliging - Macrobeveiliging - Vertrouwde bronnen - Vertrouwde bestandslocaties.


Op aanvraag

Koppelingen alleen op aanvraag bijwerken tijdens het laden van een document.

Nooit

Koppelingen nooit bijwerken tijdens het laden van een document.

Automatisch

Velden

De inhoud van alle velden worden automatisch bijgewerkt wanneer de inhoud van het scherm worden weergegeven als nieuw. Zelfs met deze optie niet ingeschakeld, worden sommige velden vernieuwd, telkens als een bijzondere voorwaarde voorkomt. De volgende tabel bevat de velden die worden bijgewerkt zonder rekening te houden dit keuzevakje.

Voorwaarde

Automatisch bijgewerkte velden

Het document afdrukken (ook exporteren als PDF)

Auteur, Zender, Aanhef, Datum, Tijd, Verwijzingen, Laatst afgedrukt

Het document opnieuw laden

Auteur, Zender, Aanhef, Datum, Tijd

Het document opslaan

Bestandsnaam, Statistiek, Documentnummer, Bewerkingstijd, Gewijzigd

De tekstregel met het veld bewerken

Auteur, Zender, Aanhef, Datum, Tijd

Een variabele handmatig wijzigen

Voorwaardelijke tekst, Verborgen tekst, Verborgen alinea, Variabelen, DDE-veld

'Vaste inhoud' uitschakelen

Auteur, Afzender, alle documentinformatie-velden

Wijziging van het aantal pagina's

Pagina


Diagrammen

Geeft aan of grafieken automatisch worden bijgewerkt. Wanneer een Writer-tabelwaarde verandert en de cursor verlaat die cel, wordt de grafiek die de celwaarde weergeeft automatisch bijgewerkt.

Instellingen

Maateenheid

Specificeert de maateenheden voor tekstdocumenten.

Tabstops

Hiermee stelt u de afstand tussen de afzonderlijke tabstops in. De horizontale liniaal toont de geselecteerde afstand.

Tekeneenheid inschakelen

Als deze instelling is ingeschakeld zullen de maateenheden van inspringingen en afstand op tabblad Opmaak - Alinea - inspringingen en afstanden karakter en regel zijn.

Gebruik vierkante paginamodus voor tekstraster

Als deze instelling is ingeschakeld, zal het tekstraster er uit zien als een vierkante pagina. Vierkante pagina is een soort van pagina-indeling die in China en Japan wordt gebruikt om studenten te trainen om artikelen te schrijven.

Woorden tellen

Additionele scheidingstekens

Bepaalt de tekens die als scheidingstekens worden beschouwd bij het tellen van woorden, in aanvulling op spaties, tabs en regel- en alinea-eindes.

Toon gestandaardiseerd aantal pagina's

Redacteuren en uitgevers definiëren een "standaard"pagina vaak als een pagina die een bepaald aantal tekens of woorden bevat. Markeer dit veld om een snelle berekening van het aantal van deze pagina's mogelijk te maken.

Tekens per gestandaardiseerde pagina

Stelt het aantal tekens in voor de gestandaardiseerde pagina.

Help ons, alstublieft!