Opmaakhulp

Defineert, in LibreOffice tekst- en HTML-documenten, de weergave voor bepaalde tekens en voor de Directcursor.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een tekstdocument, kies - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Opmaakhulp.


Lay-outhulp

Uitlijning op de basislijn in Math

Geeft aan of objecten met formules in Math worden uitgelijnd met de tekstbasislijn als referentie. Schakel deze optie uit om de verticale positie van Math-objecten in een alinea te kunnen wijzigen.

Opmaak weergeven

Definieert welke opmaakmarkeringen op het scherm zichtbaar zijn. Activeert het pictogram Opmaakmarkeringen op de werkbalk Standaard. Alle tekens die u geselecteerd heeft op het tabblad Opmaakhulp worden weergegeven.

Einde alinea

Geeft aan of de scheidingstekens van alinea's worden weergegeven. De alinea-scheidingstekens bevatten ook informatie over de alinea-opmaak.

Zachte afbreekstreepjes

Geeft aan of zachte afbreekstreepjes (worden ook wel optionele of discrete afbreekstreepjes genoemd) worden weergegeven. Dit zijn verborgen door de gebruiker gedefinieerde scheidingstekens die u in een woord invoert door te drukken op Woorden met zachte afbreekstreepjes worden alleen aan het einde van een zin gescheiden, op het punt waar het zachte afbreekstreepje is ingevoerd, onafhankelijk van of automatische woordafbreking is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Spaties

Geeft aan of elke spatie in de tekst als een punt wordt weergegeven.

Harde spaties

Geeft aan dat vaste spaties worden weergegeven als grijze vakjes. Vaste spaties worden niet afgebroken op het einde van een regel en worden toegevoegd met de toetscombinatie .

Tabs

Geeft aan dat tabstops worden weergegeven als kleine pijltjes.

Harde regeleinden

Hiermee worden alle regeleinden weergegeven die met de sneltoetsen Shift+Enter zijn ingevoegd. Deze regeleinden maken een nieuwe regel aan, maar starten geen nieuwe alinea.

Verborgen tekens

Toont tekst die de teken-opmaak "verborgen" hebben, als Beeld - Opmaakmarkeringen is ingeschakeld.

Bladwijzers

Geeft aan dat bladwijzerindicatoren worden weergegeven. | geeft de positie van een puntbladwijzer aan. [] geeft het begin en einde van een bladwijzer in een tekstbereik aan.

warning

De volgende besturingselementen verschijnen alleen voor Writer-documenten, niet voor HTML-documenten.


Beveiligde gebieden

Cursor inschakelen

Geeft aan dat u de cursor in een beveiligd gebied kunt plaatsen, maar er geen wijzigingen kunt aanbrengen.

Directe cursor

Definieert alle eigenschappen van de directcursor.

Directcursor

Activeert de direct cursor. U kunt deze functie ook activeren door te klikken op het pictogram Toggle DirectCursor modus op de werkbalk of door het kiezen van de opdracht Bewerken - DirectCursor Modus in een tekstdocument.

Invoegen

Definieert de invoegopties voor de directcursor. Als u op een willekeurige positie in uw document klikt, kan een nieuwe alinea precies op die positie worden geschreven of ingevoegd. De eigenschappen van deze alinea hangen af van de geselecteerde optie. U kunt de volgende opties selecteren:

Tabs

Als de Directcursor wordt gebruikt, worden zoveel tabs als nodig toegevoegd in de nieuwe alinea, totdat de aangeklikte positie is bereikt.

Tabs en spaties

Als de Directcursor wordt gebruikt, worden een overeenkomstig aantal tabs en spaties ingevoegd in de nieuwe paragraaf, totdat de aangeklikte positie is bereikt.

Afstanden

Wanneer de directe cursor wordt gebruikt, worden spaties in de nieuwe alinea toegevoegd totdat de aangeklikte positie is bereikt.

Linkeralinearand

Als de Directcursor wordt gebruikt, wordt het linker alineastreepje ingesteld op de horizontale positie waar u de Directcursor klikt. De alinea wordt links uitgelijnd.

Alinea-uitlijning

Stelt de alinea-uitlijning in wanneer de Directcursor wordt gebruikt. Afhankelijk van waar de muis wordt geklikt, wordt de alinea, links uitgelijnd, gecentreerd of rechts uitgelijnd, opgemaakt. De cursor vóór de muisklik toont door middel van een driehoek welke uitlijning is ingesteld.

note

Alle invoegopties hebben alleen betrekking op de huidige alinea die met de directcursor is gemaakt.


Afbeelding

Anker

Definieert het standaardanker voor ingevoegde afbeeldingen. Beschikbare opties zijn:

Help ons, alstublieft!