Tabel

Stelt de eigenschappen in van tabellen in tekstdocumenten.

Specificeert de standaardinstellingen voor kolommen en rijen evenals de tabelmodus. Specificeert ook de standaardwaarden voor het verplaatsen en invoegen van kolommen en rijen. Zie voor meer informatie.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Tabel.


Standaard

Definieert de standaardwaarden voor alle pas gemaakte teksttabellen in tekstdocumenten.

Kop

Geeft aan dat de eerste rij van de tabel is opgemaakt met het opmaakprofiel "Tabelkop".

Op elke pagina herhalen

Geeft aan of de tabelkop, na een pagina-einde, op de nieuwe pagina wordt herhaald.

Niet splitsen (niet in HTML)

Geeft aan dat tabellen door geen enkele tekstonderbreking worden gesplitst. U kunt deze optie vinden in het menu Tabel - Eigenschappen - Tekstverloop.

Rand

Geeft aan dat tabelcellen standaard een rand hebben.

Invoer in tabellen

Getalherkenning

Specificeert dat getallen die in een cel van een teksttabel worden ingevoerd, worden herkend en opgemaakt als getallen. Tabelcellen in LibreOffice Writer kan een getal herkennen wanneer het wordt weergegeven in een van de getalopmaak die beschikbaar zijn in de categorieƫn Getallen, Percentage, Valuta, Datum, Tijd, Wetenschappelijk, Breuk en Booleaans.

Het herkende getal wordt weergegeven met standaard getalindeling voor tabelcellen en stelt de celopmaak in op de herkende categorie. Als een getal bijvoorbeeld wordt herkend als Datum, is de categorie voor de celopmaak ingesteld op Datum. U kunt een specifieke getalopmaak voor de cel instellen, bijvoorbeeld een datum die is ingevoerd als 8/3/2018 wordt weergegeven als donderdag 8 maart 2018 wanneer de celopmaak is ingesteld op "Vrijdag 31 december 1999" in het dialoogvenster Cellen opmaken.

note

Erkende datum- en tijdcijfers worden geconverteerd naar interne datum- en tijdswaarden. Procentuele getallen worden intern omgezet in hun numerieke waarden. Booleaanse waarden worden intern omgezet in 0 of 1.


Als een invoer niet als een getal kan worden herkend, verandert de cijfercategorie in Tekst en wordt de invoer niet gewijzigd.

Als Getalherkenning is niet gemarkeerd in de opties, getallen worden opgeslagen in tekstindeling en worden automatisch links uitgelijnd.

Herkenning getalopmaak

Als Getalopmaak/herkenning niet is gemarkeerd, wordt alleen invoer in het vastgestelde formaat van de cel geaccepteerd. Elke andere invoer zet de opmaak naar Tekst.

Als een cel bijvoorbeeld een datumwaarde bevat en de celopmaak is datum, stelt een nieuwe invoer van een procentwaarde in de cel de celopmaak in op Tekst en wordt het ingevoerde getal niet als percentage herkend.

Wanneer Getalherkenning is gemarkeerd, stelt het invoernummer de celopmaak in op de categorie van het herkende getal.

Uitlijning

Geeft aan dat getallen altijd rechtsonder uitgelijnd worden in de cel. Als dit veld niet wordt gemarkeerd, worden getallen altijd linksboven uitgelijnd in de cel.

note

Directe opmaak wordt niet beĆÆnvloed door het veld Uitlijning. Als u de celinhoud via directe opmaak gecentreerd uitlijnt, blijft de inhoud gecentreerd ongeacht of het tekst of getallen zijn.


Bediening toetsenbord

Cellen verplaatsen

Definieert de standaardinstellingen voor het verplaatsen van rijen en kolommen met het toetsenbord.

Rij

Geeft de waarde die moet worden gebruikt voor het verplaatsen van een rij.

Kolom

Geeft de waarde die moet worden gebruikt voor het verplaatsen van een kolom.

Cel invoegen

Specificeert de standaardinstellingen voor het invoegen van rijen en kolommen met het toetsenbord.

Rij

Geeft de standaardwaarde voor het invoegen van rijen.

Kolom

Geeft de standaardwaarde voor het invoegen van kolommen.

Gedrag van rijen/kolommen

Bepaalt het relatieve effect van rijen en kolommen voor aansluitende rijen of kolommen, zowel als voor de gehele tabel.

Vast

Geeft aan dat wijzigingen in een rij of kolom alleen invloed hebben op het aangrenzende gebied.

Vast, proportioneel

Geeft aan dat wijzigingen in een rij of kolom invloed hebben op de gehele tabel.

Variabel

Geeft aan dat wijzigingen in een rij of kolom invloed hebben op de tabelgrootte.

Help ons, alstublieft!