Afdrukken

Hiermee kunt u afdrukinstellingen binnen een tekst- of HTML-document opgeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Afdrukken.


note

De afdrukinstellingen die op dit tabblad zijn gedefinieerd, zijn van toepassing op volgende nieuwe documenten, totdat u de instellingen opnieuw wijzigt. Als u alleen de instellingen voor de huidige afdruktaak wilt wijzigen, gebruikt u het dialoogvenster Bestand - Printerinstellingen - Opties.


Inhoud

Hier kunt u definiëren welke documentinhoud moet worden afgedrukt.

Afbeeldingen en objecten

Markeert of de afbeeldingen in uw tekstdocument worden afgedrukt.

Besturingselementen

Markeert of de besturingsvelden van het tekstdocument worden afgedrukt.

Pagina-achtergrond

Specificeert of kleuren en objecten die op de achtergrond van de pagina worden ingevoegd (Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Vlak) in het afgedrukte document moeten worden opgenomen.

Tekst in zwart afdrukken

Markeert of tekst altijd in zwart wordt afgedrukt.

Verborgen tekst

Schakel deze optie in om tekst af te drukken die als verborgen is gemarkeerd. De volgende verborgen tekst wordt afgedrukt: tekst die is opgemaakt als verborgen door Opmaak - Teken - Lettertype-effecten - Verborgen, en de tekstvelden Verborgen tekst en Verborgen alinea's.

Tijdelijke tekstaanduiding

Schakel deze optie in om tijdelijke aanduidingen voor tekst af te drukken. Schakel deze optie uit om de tijdelijke aanduidingen voor tekst leeg te laten op de afdruk.Tijdelijke aanduidingen voor tekst zijn velden.

Pagina's

Hier kunt u de afdrukvolgorde voor LibreOffice Writer-documenten met meerdere pagina's bepalen.

Linkerpagina's (niet voor HTML documenten)

Markeert of alle linker (even genummerde) pagina's van het document worden afgedrukt.

Rechterpagina's (niet voor HTML documenten)

Markeert of alle rechter (oneven genummerde) pagina's van het document worden afgedrukt.

Brochure

Markeer de optie Prospectus om uw document in prospectus-opmaak af te drukken. Het formaat prospectus in LibreOffice Writer is het volgende:

Als u een staand document afdrukt op een liggende pagina, zullen twee tegenoverliggende zijden in een brochure naast elkaar worden afgedrukt. Als u een printer hebt die dubbelzijdig kan afdrukken, kunt u een hele brochure uit uw document maken zonder dat u later de pagina's moet sorteren. Als u een printer hebt die alleen enkelzijdig kan afdrukken, dan kunt u dit effect bewerkstelligen door eerst alle voorkanten af te drukken met de optie "Voorzijden / rechter pagina's / oneven pagina's" gemarkeerd, dan de gehele papierstapel opnieuw in uw printer te doen en alle achterkanten af te drukken met de optie "Achterzijden / linker pagina's / even pagina's" gemarkeerd.

Rechts naar links

Vink aan om de pagina's van de prospectus in de juiste volgorde voor een van-rechts-naar-links-schrift af te drukken.

note

Dit besturingselement verschijnt alleen als Complexe tekstlay-out is ingesteld in - Taalinstellingen - Talen.


Overige

Automatisch ingevoegde lege pagina's afdrukken

Als deze optie ingeschakeld is, worden automatisch-ingevoegde blanco pagina's afgedrukt. Dit werkt het beste als u dubbelzijdig afdrukt. Bijvoorbeeld: in een boek is een "hoofdstuk"-alinea-opmaakprofiel ingesteld om altijd te beginnen met een oneven genummerde pagina. Als het voorgaande hoofdstuk eindigt op een oneven pagina, zal LibreOffice een even-genummerde blanco pagina invoegen. Deze optie bepaalt of die even-genummerde pagina moet worden afgedrukt of niet.

Papierlade uit printerinstellingen

Voor printers met meerdere laden bepaalt de optie "Papierlade uit printerinstellingen" of de gebruikte papierlade wordt gespecificeerd door de systeeminstellingen van de printer.

Fax

Als u fax-software op uw computer heeft geĂŻnstalleerd en direct wilt faxen vanuit het tekstdocument, kunt u de gewenste fax hier selecteren.

Notities

Geeft aan of notities in uw document moeten worden afgedrukt of niet.

Help ons, alstublieft!