Standaardlettertypen

Hiermee stelt u de basis lettertypen in uw documenten in.

U kunt de instellingen voor de basis lettertypen voor Aziatische - en talen voor complexe tekst lay-out wijzigen als de ondersteuning daarvan is ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Deze instellingen definiëren de standaardlettertypen voor de vooraf gedefinieerde sjablonen. U kunt de standaardtekstsjablonen ook wijzigen of aanpassen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een tekstdocument, kies - LibreOffice Writer - Standaardettertypen (Westers).

Open een tekstdocument, kies - LibreOffice Writer - Standaardlettertypen (Aziatisch). Ondersteuning voor Aziatische talen moet zijn ingeschakeld.


Standaardlettertypen

Standaard

Geeft het lettertype dat gebruikt wordt voor de Standaard alinea-opmaakprofiel. Het lettertype voor het Standaard alinea-opmaakprofiel wordt gebruikt voor bijna alle alinea-opmaakprofielen, tenzij het alinea-opmaakprofiel expliciet een ander lettertype heeft.

Grootte

Bepaalt de grootte van het lettertype.

Kop

Stelt het lettertype in dat moet worden gebruikt voor koppen.

Lijst

Stelt de lettertypen in voor lijsten en nummering en alle afgeleide stijlen.

Wanneer u kiest om een alinea met nummers of opsommingstekens in een tekstdocument op te maken, wijst het programma deze alinea-opmaakprofielen automatisch toe.

Bijschrift

Bepaalt het lettertype voor bijschriften van afbeeldingen en tabellen.

Index

Bepaalt het lettertype voor indexen, alfabetische indexen en inhoudsopgaven.

Standaard

Herstelt de waarden die zichtbaar zijn in het dialoogvenster naar de standaardwaarden.

warning

Er verschijnt geen bevestiging voordat de standaardwaarden opnieuw worden geladen.


Help ons, alstublieft!