Standaardlettertypen

Hiermee stelt u de basis lettertypen in uw documenten in.

U kunt ook de basislettertypen voor Aziatische en complexe tekstlay-outtalen wijzigen als hun ondersteuning is ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Deze instellingen bepalen de basislettertypen voor de voorgedefinieerde sjablonen. U kunt ook het standaard tekstsjabloon aanpassen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een tekstdocument, kies - LibreOffice Writer - Standaardettertypen (Westers).

Open een tekstdocument, kies - LibreOffice Writer - Standaardlettertypen (Aziatisch). Ondersteuning voor Aziatische talen moet zijn ingeschakeld.


Standaardlettertypen

Standaard

Geeft het lettertype dat gebruikt wordt voor de Standaard alinea-opmaakprofiel. Het lettertype voor het Standaard alinea-opmaakprofiel wordt gebruikt voor bijna alle alinea-opmaakprofielen, tenzij het alinea-opmaakprofiel expliciet een ander lettertype heeft.

Grootte

Bepaalt de grootte van het lettertype.

Kop

Stelt het lettertype in dat moet worden gebruikt voor koppen.

Lijst

Specificeert het lettertype en de tekengrootte voor de Lijst alinea-opmaakprofiel, die wordt overgenomen door alle afgeleide alinea-opmaakprofielen.

Wanneer u kiest voor om een alinea op te maken met cijfers of opsommingstekens in een tekstdocument, wijst het programma deze alinea-opmaakprofielen automatisch toe.

Bijschrift

Bepaalt het lettertype voor bijschriften van afbeeldingen en tabellen.

Index

Bepaalt het lettertype voor indexen, alfabetische indexen en inhoudsopgaven.

Standaard

Herstelt de waarden die zichtbaar zijn in het dialoogvenster naar de standaardwaarden.

warning

Er verschijnt geen bevestiging voordat de standaardwaarden opnieuw worden geladen.


Help ons, alstublieft!