Proxy

Proxyservers voor toegang tot het internet kunnen naar wens handmatig ingesteld worden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Internet - Proxy.


warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Instellingen

Definieert de instellingen voor de proxyserver.

Proxyserver

Hiermee bepaalt u het type proxydefinitie.

Geen

Geeft toegang tot het internet zonder een proxyserver. Hiermee kunt u direct vanaf uw computer een verbinding instellen naar een internet-provider die geen proxy gebruikt.

Handmatig

Laat u de proxyserver handmatig invoeren. Specificeer de proxyservers overeenkomstig uw internetservice. Vraag uw systeembeheerder welke proxy's en poorten ingevoerd moeten worden.

Tippictogram

Typ servernamen zonder het voorvoegsel voor het protocol. Voer bijvoorbeeld www.example.com in en niet http://www.example.com.


Systeem

Op Windows- of UNIX-systemen die GNOME of KDE gebruiken, krijgt LibreOffice via deze optie de opdracht de systeeminstellingen te gebruiken. U moet LibreOffice opnieuw starten om deze instelling te implementeren.

HTTP-proxy

Typ de naam van de proxyserver voor HTTP. Typ de poort in het rechterveld.

HTTPS-proxy

Typ de naam van de proxyserver voor HTTPS. Typ de poort in het rechterveld.

FTP-proxy

Typ de naam van de proxyserver voor FTP. Typ de poort in het rechterveld.

Geen Proxy voor

Geeft de namen van de servers die geen proxyservers vereisen, gescheiden door puntkomma's. Dit zijn bijvoorbeeld servers die in uw lokale netwerk geadresseerd worden en servers die voor video- en audio-streaming gebruikt worden.

U kunt ook tijdelijke aanduidingen voor de namen van hosts en domeinen gebruiken. Typ bijvoorbeeld '*.sun.com' om alle hosts in het sun.com-domein zonder proxy te adresseren.

Typ de poort voor de overeenkomstige proxyserver. De maximumwaarde van een poortnummer is vastgesteld op 65535.

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Help ons, alstublieft!