Toegankelijkheid

Hiermee stelt u opties in die LibreOffice-programma's toegankelijker maken voor gebruikers die slechtziend zijn, of beperkte bewegingsvrijheid of andere handicaps hebben.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Toegankelijkheid.


Toegankelijkheid in LibreOffice

Afbeelding van dialoogvenster Opties - Toegankelijkheid

Overige opties

Hier kunt u toegankelijkheidsopties instellen.

Gebruik tekstselectiecursor in alleen-lezen documenten

Geeft de cursor in alleen-lezen documenten weer.

Geanimeerde afbeeldingen toestaan

Toont een voorbeeld van geanimeerde afbeeldingen, zoals GIF-afbeeldingen, in LibreOffice.

Sta geanimeerde tekst toe

Geeft een voorbeeldweergave van geanimeerde tekst, zoals knipperen en scrollen, in LibreOffice.

Opties voor hoogcontrast-weergave

Hoog contrast is een instelling op het besturingssysteem waarmee het kleurenschema van het systeem veranderd wordt om de leesbaarheid te verbeteren. U kunt bepalen hoe LibreOffice de hoogcontrast-instellingen van het besturingssysteem gebruikt.

Celranden en -schaduwen worden altijd in tekstkleur weergegeven wanneer hoogcontrast-modus actief is. De kleur van de celachtergrond wordt in dat geval genegeerd.

Automatisch hoogcontrast-modus van het besturingssysteem detecteren

Schakelt de hoogcontrast-modus in voor LibreOffice wanneer de achtergrondkleur van het systeem erg donker is.

Gebruik automatische lettertypekleur voor schermweergave

Geeft lettertypen in LibreOffice weer met de kleurinstellingen van het systeem. Deze optie is alleen van invloed op de schermweergave.

Gebruik systeemkleuren voor afdrukvoorbeelden

Past de hoogcontrast-instellingen van het besturingssysteem op de afdrukvoorbeelden toe.

Help ons, alstublieft!