Beeld

Specificeert de weergave opties.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Beeld.


Afbeelding van dialoogvenster Opties - Beeld

Pictogramthema

Specificeert de pictogramstijl van pictogrammen op werkbalken en in dialoogvensters.

Pictogramgrootte

Werkbalk

Specificeert de weergavegrootte van werkbalkpictogrammen.

Notebookbalk

Specificeert de grootte van de pictogrammen op de Notebookbalk.

Zijbalk

Specificeert de grootte van de pictogrammen op de Zijbalk.

Zichtbaarheid

Menupictogrammen

Geeft pictogrammen naast de overeenkomstige menuopties weer. Selecteer uit "Automatisch", "Verbergen" en "Weergeven". "Automatisch" geeft de pictogrammen overeenkomstig de systeeminstellingen en thema's weer.

Sneltoetsen

Geeft sneltoetsen weer naast overeenkomstige menu-items. Kies uit "Automatisch", "Verbergen" en "Weergeven". "Automatisch" geeft sneltoetsen weer volgens de systeeminstellingen.

Muis

Plaatsing

Hier kunt u selecteren of en hoe de muisaanwijzer in nieuw geopende dialoogvensters wordt gepositioneerd.

Middelste knop

Hier definieert u de functie van de middelste muisknop.

  1. Automatisch scrollen - slepen met ingedrukte middelste muisknop verschuift de weergave.

  2. Inhoud klembord plakken - indrukken van de middelste muisknop voegt de inhoud van de 'klembordselectie' op de cursorpositie in.

Het selectieklembord staat los van het normale klembord dat u voor Bewerken - Kopiëren/Plakken/Invoegen of de respectieve snelkoppelingen op het toetsenbord gebruikt. Het klembord en selectieklembord kunnen tegelijk verschillende inhoud bevatten.

Klembord

Klembordselectie

Inhoud kopiëren

Bewerken - Kopiëren +C.

Selecteer tekst, tabel, object.

Inhoud plakken

Bewerken - Plakken +V plakt op de cursorpositie.

Wanneer u op de middelste muisknop klikt, wordt er op de positie van de muisaanwijzer geplakt.

Plakken in een ander document

Geen effect op de inhoud van het klembord.

De laatste selectie is de inhoud van het selectieklembord.


tip

Druk op Shift++R om de weergave van het huidige document te herstellen of te vernieuwen.


Grafische uitvoer

Hardwareversnelling gebruiken

Gaat rechtstreeks naar hardwarefuncties van de grafische weergave-adapter om de schermweergave te verbeteren. Hardwareversnelling wordt niet op alle besturingssystemen en platform distributies van LibreOffice ondersteund.

Anti-aliasing gebruiken

U kunt, als het ondersteund wordt, anti-aliasing voor afbeeldingen in- of uitschakelen. Met ingeschakelde anti-aliasing ziet de weergave van de meeste grafische objecten er vloeiender uit en met minder gebreken.

Lettertypelijst

Voorbeeld van lettertypen weergeven

Toont de namen van beschikbare lettertypen in het overeenkomstige lettertype, zoals lettertypen in het vak Lettertype op de werkbalk Opmaak.

Schermlettertypen glad maken

Selecteer deze optie om het uiterlijk van tekst op het scherm te verbeteren.

van

Voer de kleinste tekengrootte in waarop anti-aliasing moet worden toegepast.

Help ons, alstublieft!