Selecting a new color

Met LibreOffice kunt u aangepaste kleuren definiëren met behulp van een tweedimensionaal grafisch en een numeriek verloopdiagram van de optie Kies een kleur.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Tekstvak en vorm - Vlak, klik op de knop Kleur en klik dan op de knop Kiezen.

Icon

Druk op de knop Dialoogvenster kleur op het tabblad Belichting van het dialoogvenster 3D-weergave.


Dialoogvenster Kleur kiezen

The Pick a Color window

The Pick a Color dialog consists of four main areas.

Klik in het grote kleurgebied aan de linkerkant om een nieuwe kleur te selecteren. Met dit selecteergebied kunt u twee componenten van de kleur wijzigen, zoals weergegeven in de kleurenmodellen RGB of HSB. Merk op dat dit de twee componenten zijn die niet geselecteerd zijn met de keuzeknoppen aan de rechterkant van het dialoogvenster.

In het rechter gedeelte van de onderste balk, ziet u de originele kleur van de hoofdtab Kleuren.

In het linker gedeelte van de onderste balk is het huidige resultaat van uw werk te zien in dit dialoogvenster.

note

LibreOffice gebruikt voor afdrukken in kleur alleen het RGB-kleurenmodel. De CMYK-besturingselementen zijn alleen aanwezig om de invoer van kleurwaarden, met behulp van CMYK-notatie, gemakkelijker te maken.


RGB

Rood

Sets the Red component modifiable on the vertical color slider, and the Green and Blue components in the two-dimensional color picker field. Allowed values are 0 to 255.

Groen

Sets the Green component modifiable on the vertical color slider, and the Red and Blue components in the two-dimensional color picker field. Allowed values are 0 to 255.

Blauw

Sets the Blue component modifiable on the vertical color slider, and the Green and Red components in the two-dimensional color picker field. Allowed values are 0 to 255.

Hex #

Toont en stelt de kleurwaarde in het RGB-kleurenmodel in, uitgedrukt als een hexadecimaal getal

HSB

Tint

Sets the Hue component modifiable on the vertical color slider, and the Saturation and Brightness components in the two-dimensional color picker field. Values are expressed in degrees from 0 to 359.

Verzadiging

Sets the Saturation component modifiable on the vertical color slider, and the Hue and Brightness components in the two-dimensional color picker field. Values are expressed in percent (0 to 100).

Helderheid

Sets the Brightness component modifiable on the vertical color slider, and the Hue and Saturation components in the two-dimensional color picker field. Values are expressed in percent (0 to 100).

CMYK

Cyaan

Stelt de kleurwaarde Cyaan in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt

Magenta

Stelt de kleurwaarde Magenta in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt.

Geel

Stelt de kleurwaarde Geel in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt.

Sleutel

Stelt de kleurwaarde Key (zwart) in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt.

Help ons, alstublieft!