Een nieuwe kleur selecteren

Met LibreOffice kunt u aangepaste kleuren definiëren met behulp van een tweedimensionaal grafisch en een numeriek verloopdiagram van de optie Kies een kleur.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Tekstvak en vorm - Vlak, klik op de knop Kleur en klik dan op de knop Kiezen.

Pictogram

Druk op de knop Dialoogvenster kleur op het tabblad Belichting van het dialoogvenster 3D-weergave.


Dialoogvenster Kleur kiezen

Venster Kies een kleur

Het dialoogvenster Kies een kleur bestaat uit vier hoofdgebieden.

Klik in het grote kleurgebied aan de linkerkant om een nieuwe kleur te selecteren. In dit geselecteerde gebied kunt u twee componenten van de kleur wijzigen, zoals weergegeven in de kleurenmodellen RGB of HSB. Merk op dat dit de twee componenten zijn die niet geselecteerd zijn met de keuzeknoppen aan de rechterkant van het dialoogvenster.

In het rechter gedeelte van de onderste balk, ziet u de originele kleur van de hoofdtab Kleuren.

In het linker gedeelte van de onderste balk is het huidige resultaat van uw werk te zien in dit dialoogvenster.

note

LibreOffice gebruikt voor afdrukken in kleur alleen het RGB-kleurenmodel. De CMYK-besturingselementen zijn alleen aanwezig om de invoer van kleurwaarden, met behulp van CMYK-notatie, gemakkelijker te maken.


RGB

Rood

Stelt de rode component in die kan worden gewijzigd op de verticale kleurenschuifregelaar en de groene en blauwe componenten in het tweedimensionale kleurkiezerveld. Toegestane waarden zijn 0 tot 255.

Groen

Stelt de groene component in die kan worden gewijzigd op de verticale kleurenschuifregelaar en de rode en blauwe componenten in het tweedimensionale kleurkiezerveld. Toegestane waarden zijn 0 tot 255.

Blauw

Stelt de blauwe component in die kan worden gewijzigd op de verticale kleurenschuifregelaar en de groene en rode componenten in het tweedimensionale kleurkiezerveld. Toegestane waarden zijn 0 tot 255.

Hex #

Toont en stelt de kleurwaarde in het RGB-kleurenmodel in, uitgedrukt als een hexadecimaal getal

HSB

Tint

Stelt de component Tint in die kan worden gewijzigd op de verticale kleurschuifregelaar en de componenten Verzadiging en Helderheid in het tweedimensionale kleurkiezerveld. Waarden worden uitgedrukt in graden van 0 tot 359.

Verzadiging

Hiermee stelt u de component Verzadiging in die kan worden gewijzigd op de verticale kleurschuifregelaar en de componenten Tint en Helderheid in het tweedimensionale kleurkiezerveld. Waarden worden uitgedrukt in procenten (0 tot 100).

Helderheid

Hiermee stelt u de component Helderheid in die kan worden gewijzigd op de verticale kleurschuifregelaar en de componenten Tint en Verzadiging in het tweedimensionale kleurkiezerveld. Waarden worden uitgedrukt in procenten (0 tot 100).

CMYK

Cyaan

Stelt de kleurwaarde Cyaan in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt

Magenta

Stelt de kleurwaarde Magenta in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt.

Geel

Stelt de kleurwaarde Geel in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt.

Sleutel

Stelt de kleurwaarde Sleutel (zwart) in zoals in het CMYK-kleurenmodel wordt uitgedrukt.

Help ons, alstublieft!