Paden

Deze sectie bevat de standaardpaden naar belangrijke mappen in LibreOffice. Deze paden kunnen door de gebruiker gewijzigd worden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Paden.

Kies Extra - AutoTekst - Pad. (alleen autotekst)


Paden die door LibreOffice gebruikt worden

Wilt u een item in deze lijst wijzigen, dan klikt u op het item en vervolgens op Bewerken. U kunt ook op het item dubbelklikken.

Standaard

Met de knop Standaard kunt u de vooraf ingestelde paden voor alle geselecteerde items herstellen.

Bewerken

Klik om het dialoogvenster Pad selecteren of Paden bewerken weer te geven.

U kunt de volgorde van items wijzigen door op de werkbalk in de kolom Type te klikken. De kolombreedte kan gewijzigd worden door de scheidingslijn tussen kolommen met de muis te verplaatsen.

De map {gebruikersprofiel} en zijn submappen bevatten gebruikersgegevens.De locatie van de map {gebruikersprofiel} wordt bepaald wanneer LibreOffice wordt geĆÆnstalleerd. Zie het gedeelte Standaardlocatie op de Wiki-pagina over LibreOffice-gebruikersprofiel voor meer informatie over typische locaties van het gebruikersprofiel in verschillende besturingssystemen.

De volgende lijst toont de standaard vooraf gedefinieerde paden voor het opslaan van gebruikersgegevens en legt uit welk type gebruikersgegevens in elk pad wordt opgeslagen. Gebruik het dialoogvenster Bewerken om paden voor de verschillende typen te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

Type

Standaardpad

Beschrijving

AutoCorrectie

In deze map worden uw eigen AutoCorrectie-teksten opgeslagen.

AutoTekst

In deze map worden uw eigen AutoTekst-items opgeslagen.

Reservekopieƫn

Hier worden automatisch gemaakte reservekopieƫn van documenten opgeslagen.

Woordenboeken

In deze map worden bestanden met woorden opgeslagen in uw aangepaste woordenboeken.

Galerij

Nieuwe thema's voor de Galerij worden in deze map opgeslagen.

Afbeeldingen

Deze map wordt weergegeven wanneer u het dialoogvenster voor het openen of opslaan van een afbeeldingsobject voor het eerst oproept.

Sjablonen

In deze map kunt u uw eigen sjablonen opslaan.

Tijdelijke bestanden

Hier worden de tijdelijke bestanden van LibreOffice geplaatst.

Mijn documenten

Standaarddocumentmap van uw systeem

U ziet deze map wanneer u het dialoogvenster Openen of Opslaan voor het eerst oproept.

Rubricering

LibreOffice leest de TSCP BAF-policy uit dit bestand.


Interne paden toont de paden waar vooraf gedefinieerde inhoud voor LibreOffice is geĆÆnstalleerd. Deze paden kunnen niet worden bewerkt in dit dialoogvenster.

De paden verwijzen naar submappen in {install}share. Deze submappen zijn alleen-lezen en bevatten inhoud die aan alle gebruikers wordt getoond. De locatie van de {install} map wordt bepaald wanneer LibreOffice wordt geĆÆnstalleerd.

Help ons, alstublieft!